Aegon publiceert details van positie in AIG

In verband met de maatregelen zoals genomen door de Amerikaanse Federal Reserve Board heeft Aegon details gepubliceerd van zijn positie in AIG:

  • Aegon bezit geen gewone aandelen AIG
  • Gedurende het jaar 2008 heeft Aegon zijn risico op AIG actief met ongeveer 20% gereduceerd. Per 18 september 2008 had Aegon voor eigen rekening een totale positie van:
    • EUR 189 miljoen in de AIG houdstermaatschappij
    • EUR 311 miljoen in de werkmaatschappijen van AIG waaronder American General Finance, SunAmerica Life en International Lease Finance Corp.
  • Aegon gaat er van uit dat het kredietrisico op de AIG houdstermaatschappij een andere beoordeling vergt dan het risico op de werkmaatschappijen.
  • Elk mogelijk effect van verliezen in de kredietportefeuille op de kapitaalpositie en netto winst zal substantieel lager zijn als gevolg van een aantal factoren waaronder belastingen en de restwaarde van obligaties.
  • Aegon heeft ook een beperkt tegenpartijrisico op AIG via schadeverzekeringscontracten. Als deze verzekeringscontracten niet worden nageleefd heeft dat naar verwachting geen materiële invloed op de resultaten of op de kapitaalpositie van de Groep.