Aegon publiceert details van positie in Lehman Brothers

Bevestigt vertrouwen in financiële positie van de Groep

Aegon heeft details gepubliceerd van zijn positie in Lehman Brothers naar aanleiding van berichten dat Lehman Brothers in de Verenigde Staten surseánce van betaling heeft aangevraagd (Chapter 11) met mogelijk een faillissement tot gevolg.

  • Aegon bezit geen gewone aandelen Lehman Brothers.
  • Gedurende het jaar 2008 heeft Aegon zijn risico op Lehman Brothers actief met ongeveer 20% gereduceerd. Per 12 september 2008 had Aegon voor eigen rekening een totale positie in vastrentende beleggingen in Lehman Brothers van EUR 265 miljoen. Dit is inclusief Credit Default Swaps-gerelateerde posities in Lehman Brothers.
  • Het uiteindelijke effect van een faillissement van Lehman Brothers op de kapitaalpositie en de nettowinst zal substantieel lager zijn dan EUR 265 miljoen als gevolg van een aantal factoren waaronder belastingen en de restwaarde van obligaties.
  • Aegon heeft ook tegenpartijrisico op Lehman Brothers uit hoofde van derivatencontracten en waardepapierbeleningen. Voor beide activiteiten zijn ofwel zekerheden verstrekt (collateralized), ofwel de transacties zijn uitgevoerd met entiteiten die gevrijwaard zijn bij faillissement. Het ontbinden van deze contracten heeft naar verwachting geen materiële invloed op de resultaten of op de kapitaalpositie van de Groep.

Jos Streppel, Chief Financial Officer van Aegon, zegt: “Aegon blijft beschikken over een sterke balans en een ruime liquiditeit. Onze financiële flexibiliteit van 1,8 miljard euro aan het eind van het tweede kwartaal 2008 biedt additionele zekerheid. We blijven erop vertrouwen dat Aegon in staat is de moeilijke marktomstandigheden te doorstaan en aan al zijn verplichtingen aan klanten en andere belanghebbenden kan blijven voldoen”.