Aegon publiceert details van positie in Washington Mutual

Aegon publiceert details van zijn positie in Washington Mutual naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Washington Mutual’s bankbedrijf.

  • Aegon bezit geen gewone aandelen Washington Mutual.
  • Gedurende het jaar 2008 heeft Aegon zijn positie in Washington Mutual actief met ongeveer 47% gereduceerd. Per 26 september 2008 had Aegon voor eigen rekening een totale bruto positie in vastrentende beleggingen van EUR 125 miljoen. Dit is inclusief Credit Default Swaps-gerelateerde posities in Washington Mutual.
  • Elk mogelijk effect van verliezen in de kredietportefeuille op de kapitaalpositie en nettowinst zal substantieel lager zijn als gevolg van een aantal factoren, waaronder belastingen en de restwaarde van obligaties.