Aegon versterkt positie in Hongarije na fusie pensioenfondsen

Het pensioenfonds van Aegon Hongarije wordt samengevoegd met het UNIQA and Public Service Pension Fund. Door deze stap wordt Aegon’s positie op de zich snel ontwikkelende pensioenmarkt van Centraal & Oost-Europa verder versterkt.

  • Pensioenfonds Aegon Hongarije samengevoegd met UNIQA and Public Service Pension Fund
  • Aantal deelnemers pensioenfondsen in Centraal & Oost-Europa stijgt met 10% tot 1,5 miljoen

Het pensioenfonds van Aegon Hongarije wordt samengevoegd met het UNIQA and Public Service Pension Fund. Door deze stap wordt Aegon’s positie op de zich snel ontwikkelende pensioenmarkt van Centraal & Oost-Europa verder versterkt. De leden van de twee pensioenfondsen hebben de fusie eerder vandaag goedgekeurd. Het pensioenfonds zal verder gaan onder de naam Aegon.

De afgelopen paar jaar heeft Aegon de activiteiten in Centraal & Oost-Europa gestaag uitgebreid. De Groep is nu actief in Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Turkije. De laatste stap in Hongarije maakt deel uit van de strategie die eerder deze maand is gepresenteerd door Aegon’s nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Alex Wynaendts, om Aegon uit te breiden naar die regio’s en activiteiten met een beter perspectief op groei en rendement. In Centraal & Oost-Europa zal de vraag naar pensioenen, levensverzekeringen en andere lange termijn spaar- en beleggingsproducten toenemen onder invloed van hervormingen en sterke economische groei.

Na de fusie zullen de pensioenfondsen van Aegon in Centraal & Oost-Europa 1,5 miljoen leden tellen, een toename van 140.000 of 10%. Aegon streeft er naar dat aantal te verhogen tot 2,3 miljoen in 2010.

Door de fusie zal Aegon’s positie in Hongarije aanzienlijk sterker worden. Het aandeel van Aegon op de markt voor vrijwillige pensioenen zal vrijwel verdubbelen, terwijl het aandeel op de markt voor verplichte pensioenen zal stijgen tot net boven de 20%. Als de fusie is afgerond, zal het pensioenfonds van Aegon Hongarije 810.000 leden tellen en ongeveer EUR 2 miljard aan vermogen onder beheer hebben. De fusie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder.

Eerder dit jaar heeft Aegon in een separate transactie UNIQA Asset Management Company en Heller-Saldo 2000 Pension Fund Management Company overgenomen. Deze ondernemingen verzorgen het vermogensbeheer respectievelijk de pensioenadministratie voor UNIQA and Public Service Pension Fund. Deze bedrijven zullen worden geïntegreerd in de activiteiten van Aegon.