Aegon's nieuwe groeistrategie

Aegon streeft naar ten minste 10% gemiddelde jaarlijkse groei van onderliggend resultaat. Aegon wil het rendement op eigen vermogen verhogen tot ten minste 15% in 2012.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon, maakt additionele financiële doelstellingen bekend, die deel uitmaken van een ambitieuze strategie om de komende jaren duurzame, winstgevende groei te realiseren. Aegon heeft zich gecommitteerd aan drie duidelijke doelstellingen:

 • Verhoging van het rendement op het eigen vermogen van 12% in 2007 naar ten minste 14% in 2010 en ten minste 15% in 2012;
 • Gemiddelde groei van het onderliggend resultaat van meer dan 10% per jaar tot 2012 vergeleken met EUR 2.033 miljoen in 2007 (tegen constante wisselkoersen);
 • Sterke, winstgevende groei met een herbevestigde doelstelling voor waarde nieuwe productie van EUR 1.250 miljoen in 2010.

Bij de opening van de analisten- en beleggersconferentie, later vandaag in Londen, zal Alex Wynaendts Aegon’s groeistrategie 'Unlocking the Global Potential' uiteenzetten, die drie strategische prioriteiten omvat: 

 • Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement;
 • Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten;
 • Aegon besturen als een internationale Groep.

Om deze strategische prioriteiten te realiseren, neemt Aegon een aantal specifieke maatregelen:

1. Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter perspectief op groei en rendement 

 • Inspelen op mogelijkheden in de meest aantrekkelijke markten;
 • Versnelling van de groei in nieuwe markten om zo een evenwichtiger internationale spreiding te bereiken, waarbij in 2012 meer dan 50% van het groepsvermogen geïnvesteerd zal zijn in activiteiten buiten de Verenigde Staten;
 • Een efficiënter gebruik van kapitaal;
 • Vasthouden aan een gedisciplineerde en doelgerichte strategie voor acquisities;
 • Activiteiten die onvoldoende presteren afstoten om zo kapitaal vrij te maken voor investeringen in groei.

2. Verbetering van groei en rendement van bestaande activiteiten 

 • Investeren in activiteiten in de Verenigde Staten die meer groei en een hoger rendement opleveren;
 • Versnelling van de diversificatie van producten en distributiekanalen in het Verenigd Koninkrijk;
 • Een plan ontwikkelen om in Nederland winstgevende groei te bevorderen;
 •  Opbouwen van schaalgrootte in nieuwe, groeiende markten in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

3. Aegon besturen als een internationale Groep

 • Een internationaal vermogensbeheerbedrijf opzetten;
 • Levensherverzekeringen als internationaal bedrijf besturen;
 • Leidend worden in variable annuities in Europa;
 • Rol van Aegon’s Management Board verbreden om te komen tot een effectievere managementstructuur.

“De wereld van vandaag vereist dat we anders gaan denken en handelen. Het is duidelijk dat we Aegon’s middelen beter kunnen en zullen inzetten”, zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. “We zullen ons vermogen goed investeren, onze financiële resultaten verbeteren en het management van Aegon zo inrichten dat het zich volledig kan richten op de internationale mogelijkheden voor ons bedrijf. We zijn vastbesloten om Aegon’s toonaangevende positie te versterken, duurzame, winstgevende groei voor onze beleggers te realiseren en onze miljoenen klanten overal ter wereld te helpen hun financiële toekomst veilig te stellen.”

Aegon heeft de ambitie om een internationale toonaangevende onderneming te zijn die zijn klanten overal ter wereld helpt hun financiële toekomst veilig te stellen, duurzame, winstgevende groei te realiseren door kapitaal te investeren in activiteiten die meer mogelijkheden voor groei en rendement bieden, groei en rendement van bestaande activiteiten te verbeteren en Aegon te besturen als een internationale Groep.

Een internationaal vermogensbeheerbedrijf opzetten

De komende maanden zal Aegon een internationale organisatie opzetten voor zijn vermogensbeheer. In Aegon Asset Management worden de bestaande activiteiten op dit gebied in de Verengde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en elders samengebracht. Aegon Asset Management heeft in totaal EUR 271 miljard1) aan beheerd vermogen. Met deze nieuwe organisatie zal Aegon:

 • Internationale standaarden invoeren voor het beheer van beleggingen voor algemene rekening;
 • De pensioen en unit-linked activiteiten van de Groep ondersteunen door een Europees vermogensbeheerbedrijf voor derden te vormen;
 • Het groeien van het vermogensbeheer voor derden.

Aegon Asset Management zal naar verwachting begin januari 2009 operationeel zijn. Erik van Houwelingen, momenteel lid van de directie van Aegon Nederland, is benoemd tot voorzitter van het Executive Committee van Aegon Asset Management. Eric Goodman, Chief Investment Officer voor Aegon in de Verenigde Staten, wordt verantwoordelijk voor het internationale beheer van beleggingen voor algemene rekening. Andrew Fleming, op dit moment CEO van Aegon UK Asset Management, is benoemd tot Hoofd Europees Asset Management.

Levensherverzekeringen als een internationaal bedrijf besturen

Aegon bezit erkende expertise op het gebied van levensherverzekeringen. Op dit moment is de Groep de op vijf na grootste levensherverzekeraar ter wereld gemeten naar premie-inkomen en de op één na grootste in de Verenigde Staten. Aegon heeft zich tot doel gesteld de groei in het internationale levensherverzekeringsbedrijf te versnellen door:

 • Uit te breiden naar nieuwe, groeiende markten in Azië, Europa en Zuid-Amerika;
 • Door samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan;
 • Door ondersteuning te bieden aan andere activiteiten van Aegon.

Leidend worden in variable annuities in Europe

De komende jaren zal de markt voor variable annuities  naar verwachting sterk groeien als miljoenen ‘babyboomers’ in Europa, Noord-Amerika en Azië de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Aegon heeft al een sterke positie op de Amerikaanse markt voor variable annuities. Het is de ambitie van Aegon om een toonaangevende aanbieder te worden op de Europese variable annuities markt.

Als onderdeel van deze doelstelling is Aegon van plan om:

 • De Amerikaanse expertise op dit terrein in te zetten voor de variable annuities activiteiten in Europa;
 • De ervaring in het Verenigd Koninkrijk gebruiken voor andere markten in Europa, om te beginnen in Spanje en Frankrijk;
 • Elders in Europa distributieovereenkomsten met banken en brokers aan te gaan.

Verbreden van de rol van de Management Board

Als onderdeel van de nieuwe strategie zal Aegon de taken en verantwoordelijkheden van de Management Board aanpassen. Deze veranderingen versterken Aegon’s corporate governance en brengen de managementstructuur van de Groep in lijn met Aegon’s internationale mogelijkheden.

In de nieuwe structuur hebben de leden van de Management Board de volgende verantwoordelijkheden:

Alex Wynaendts (Chief Executive Officer)
Jos Streppel (Chief Financial Officer) Corporate Center
Pat Baird Amerika, Zuid-Oost Azië, internationale levensherverzekering
Marco Keim Nederland
Otto Thoresen Verenigd Koninkrijk, variable annuities in Europa, India
Gábor Kepecs Centraal- en Oost-Europa

*) Per eind 2007 

Waarde nieuwe productie

In miljoenen

2005 werkelijk 2007 werkelijk 2010 doelstelling
Totaal EUR 550 927 1 250
Amerika USD 340 581 730
Nederland EUR 39 51 82
Verenigd Koninkrijk GBP 67 157 213
Azië EUR 83 78 105
Centraal- en Oost-Europa  EUR 27 72 100
Overige Europese landen EUR 30 71 147

   

Productiviteit kapitaal 2007 werkelijk 2010 doelstelling 2012 doelstelling
Rendement geïnvesteerd vermogen 1), 2) 9,6% > 11% > 12%
Holding en leverage effecten 2,4% 3% 3%
Rendement eigen vermogen 2), 3) 12% > 14% > 15%
1) Gewogen gemiddelde van rendement van geïnvesteerd vermogen in de landenunits
2) Cijfers 2007 aangepast voor eenmalige belastingbate in VK en Nederland
3) Netto onderliggend resultaat / gemiddeld eigen vermogen excl. herwaarderingsreserve

 

Programma analisten- en beleggersconferentie

Op 2 en 3 juni vindt in Londen Aegon’s analisten- en beleggersconferentie plaats. De presentatie van Alex Wynaendts is live op deze website via een webcast te volgen om 18:00 (Nederlandse tijd) uur op maandag 2 juni, 2008.

Slides van de presentatie zullen maandag 2 juni vanaf 17.30 uur (Nederlandse tijd) beschikbaar zijn in de sectie 'Presentations' op deze website: