Embedded value per aandeel gestegen tot EUR 13,44 – 2% omhoog en 10% tegen constante wisselkoersen

Aegon gebruikt embedded value al vele jaren als managementinstrument voor het levensverzekeringsbedrijf.

Het management van Aegon is van mening dat embedded value, samen met andere openbaar gemaakte financiële informatie, voor analisten en beleggers waardevolle additionele informatie kan bevatten om een redelijke bandbreedte van de waarde voortvloeiend uit onze bedrijfsactiviteiten te bepalen. De publicatie omvat een gevoeligheidsanalyse, die een weerspiegeling vormt van bepaalde risico's en van factoren die van invloed zijn op de embedded value.

De embedded value levenbedrijf is een schatting van de economische waarde van een bestaande portefeuille levensverzekeringen van een verzekeraar en wordt vooral op actuariële basis bepaald. De embedded value levenbedrijf omvat het vermogen geïnvesteerd in het levenbedrijf plus de contante waarde van verwachte toekomstige winsten voortvloeiend uit de bestaande portefeuille, verminderd met de kosten van het aanhouden van het vereiste kapitaal. De embedded value levenbedrijf moet niet gezien worden als vervanging voor Aegon?s jaarrekening.

De embedded value informatie zoals die vandaag is gepubliceerd laat zien dat de bestaande portefeuille zich solide blijft ontwikkelen en dat er met succes wordt gestreefd naar winstgevende groei. De embedded value weerspiegelt de groei die zich in alle landen heeft voorgedaan, maar die meer dan teniet werd gedaan door wisselkoers-ontwikkelingen.

De embedded value levenbedrijf is licht gedaald tot EUR 25,9 miljard. De embedded value levenbedrijf heeft geprofiteerd van de toegenomen waarde nieuwe productie van EUR 0,9 miljard, de ontwikkeling van de bestaande portefeuille van EUR 1,4 miljard en een wijziging in de economische veronderstellingen van EUR 0,9 miljard. Dit werd tenietgedaan door een negatief wisselkoerseffect van EUR 2,0 miljard en lager dan verwachte beleggingsopbrengsten van EUR 1,2 miljard. Per saldo hebben kapitaalmutaties de embedded value levenbedrijf met EUR 2,0 miljard verminderd.

Eind 2007 bedroeg de totale embedded value EUR 21,7 miljard, een daling van 3% vergeleken met 2006, maar een stijging van 4% tegen constante wisselkoersen. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen Aegon bedroeg de waarde van de totale embedded value per gewoon aandeel EUR 13,44, een stijging van 2%.

Jos Streppel, lid van de Raad van Bestuur, zei: "Aegon heeft op operationele basis een solide resultaat behaald zowel met de bestaande portefeuille als met de nieuwe productie. De daling van de embedded value is vooral het gevolg van een zwakkere Amerikaanse dollar en Brits pond. Door het in 2007 met succes afgeronde aandeleninkoopprogramma is de embedded value per aandeel gestegen."

Gedurende 2007 heeft Aegon als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard 74.569.902 gewone aandelen teruggekocht. Dit komt overeen met 4,6% van Aegon's uitstaande gewone aandelenkapitaal en 4,0% van Aegon's totale uitstaande aandelenkapitaal. Zowel dit aandeleninkooppogramma, als de verzwakking van een aantal valuta's, in het bijzonder van de Amerikaanse dollar en het Britse pond, hadden een negatieve invloed op de totale embedded value. Tegen constante wisselkoersen zou de totale embedded value met 4% zijn gestegen. Gecorrigeerd voor het aandeleninkoopprogramma Aegon bedroeg de stijging van de totale embedded value tegen constante wisselkoersen 8%.

Embedded Value 2007 - overzicht