Sterke onderliggende groei (plus 9%); nettowinst beïnvloed door ongunstige marktomstandigheden

Aegon heeft opnieuw een sterke onderliggende groei behaald, ondanks de turbulente marktomstandigheden.

  • Onderliggend resultaat vóór belastingen 9% gestegen door sterke bedrijfsontwikkeling
  • Operationeel resultaat en nettowinst beïnvloed door onrust op financiële markten
  • Geen materiële afwaarderingen, een weerspiegeling van de hoge kwaliteit van de beleggingsportefeuille
  • Aegon verwacht doelstelling waarde nieuwe productie 2010 te realiseren, ondanks daling in het eerste kwartaal


Commentaar van de voorzitter

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., Alexander Wynaendts, zei:

"Aegon heeft opnieuw een sterke onderliggende groei behaald, ondanks de turbulente marktomstandigheden. De verkopen aan particulieren hebben zich gedurende het kwartaal goed ontwikkeld, met name in de Verenigde Staten en Nederland. De teruggang op de financiële markten en de zwakke Amerikaanse dollar hebben er toe geleid dat Aegon's operationeel resultaat en nettowinst in het eerste kwartaal aanzienlijk zijn gedaald. Sinds het einde van het kwartaal hebben we gezien dat de credit spreads weer kleiner worden, waardoor een groot deel van het negatieve effect dat fair value activa hebben op Aegon's operationeel resultaat en nettowinst weer zou zijn goedgemaakt. Dat de kwaliteit van onze beleggingsportefeuille hoog is, blijkt uit het feit dat er opnieuw geen materiële afwaarderingen hebben plaatsgevonden in het eerste kwartaal. Bovendien blijven onze kapitaalpositie en kasstromen sterk. We hebben er bovendien alle vertrouwen in dat we onze 2010 doelstelling waarde nieuwe productie zullen halen. Verder hebben we in lijn met onze internationale groeistrategie, onze uitbreiding in Centraal en Oost-Europa en Turkije voortgezet."

Bekijk de kerncijfers eerste kwartaal 2008 en de voetnoten.

 

Strategische ontwikkelingen

Aegon heeft een doelgerichte bedrijfsstrategie, die erop is gericht blijvende waarde te creëren voor alle belanghebbenden. De groep streeft naar internationale uitbreiding, verdere versterking van zijn distributienetwerken en wil investeren in zijn groeiende pensioenactiviteiten. Aegon heeft een aantal stappen gezet om deze doelstellingen te bereiken:

Aegon heeft zijn positie op de opkomende markten voor pensioenen en vermogensbeheer in Centraal en Oost-Europa versterkt door een overeenkomst te sluiten om de UNIQA Asset Management Company en de Heller-Saldo 2000 Pension Fund Management Company in Hongarije, met 140.000 pensioenfondsdeelnemers, over te nemen. Als deze overname is afgerond, zullen de inkomsten genererende beleggingen van Aegon Hongarije EUR 1,9 miljard bedragen.

Als onderdeel van zijn doelstelling om uit te breiden op zich snel ontwikkelende markten, heeft Aegon de overname van het Turkse levensverzekerings- en pensioenbedrijf Ankara Emeklilik aangekondigd. Turkije heeft 74 miljoen inwoners en de penetratiegraad voor levensverzekeringen is laag, terwijl de pensioenmarkt veel groeimogelijkheden biedt. Bovendien heeft Ankara Emeklilik een goede positie op de Turkse levensverzekeringsmarkt en de markt voor private pensioenen, met meer dan 54.000 pensioenfondsdeelnemers en EUR 35 miljoen aan inkomsten genererende beleggingen. Ankara Emeklilik verkoopt zijn producten via verschillende distributiekanalen en heeft een overeenkomst om zijn producten en diensten aan te bieden via het landelijke netwerk van 236 kantoren van Şekerbank.

In april hebben Aegon en Industrial Securities, een van China's toonaangevende effecten-bedrijven, aangekondigd een joint venture te hebben opgezet voor vermogensbeheer, nadat definitieve goedkeuring was verkregen van de toezichthoudende autoriteiten. De naam van de nieuwe joint venture is Aegon Industrial Fund Management Company. In het kader van deze overeenkomst verwerft Aegon een belang van 49% in Industrial Fund Management Company (IFMC), een dochteronderneming van Industrial Securities. IFMC is een Chinese beleggingsfonds-beheerder met inkomsten genererende beleg-gingen van ongeveer EUR 3 miljard. Industrial Securities behoudt het resterende belang van 51% in IFMC.

Aegon's waarde nieuwe productie is gedaald tot EUR 186 miljoen. De daling is vooral het gevolg van een lagere Amerikaanse dollar en Britse pond en van een lagere bijdrage van de levensherverzekeringsactiviteiten van de groep en van institutionele producten in Amerika. De waarde nieuwe productie van Taiwan en van Nederland is gedaald door een recente wijziging in de mix van de verkopen en door de invloed die de markten uitoefenden op de verkoop van unit-linked producten in Taiwan, terwijl de nieuwe productie in Spanje eveneens op een lager niveau lag. Aegon's activiteiten in Centraal en Oost-Europa behaalden opnieuw een sterke groei in de waarde nieuwe productie, daarbij geholpen door de introductie van een nieuwe verplicht pensioenfonds in Roemenië aan het begin van 2008.

Het intern rendement verbeterde en steeg tot 18,4%, doordat de groep blijft streven naar de verkoop van winstgevende nieuwe productie.