Solide onderliggende groei en geen materiële afwaarderingen op beleggingen in 2007

Aegon heeft in 2007 solide gepresteerd, zoals blijkt uit de gestegen verkoop, de toegenomen stortingen en de groei van het onderliggende resultaat.

 

SOLIDE 4e KWARTAAL RESULTATEN GEMASKEERD DOOR EENMALIGE FACTOREN IN VERGELIJKBARE PERIODE

 • Daling netto operationeel resultaat en netto onderliggend resultaat vooral gevolg van valuta-invloeden en significante eenmalige belastingvoordelen in 2006
 • Onderliggend resultaat vóór belastingen 9% hoger (16% tegen constante wisselkoersen) door solide groei
 • Nettowinst 26% gedaald tot EUR 648 miljoen door lager netto operationeel resultaat
 • Inkomsten genererende beleggingen met 2% gegroeid (11% tegen constante wisselkoersen) door aanhoudende groei bestaande activiteiten en acquisitie van levensverzekeringsbedrijven Merrill Lynch  

GEEN MATERIËLE AFWAARDERINGEN OP BELEGGINGEN

 • In 4e kwartaal per saldo EUR 17 miljoen afgewaardeerd op beleggingen; weerspiegeling van de hoge kwaliteit van de beleggingsportefeuille
 • Geen afwaarderingen op subprime portefeuille van EUR 2,9 miljard
 • Negatieve herwaardering vóór belastingen via eigen vermogen van subprime en near prime aan hypotheken gerelateerde beleggingen en CDOs in de VS bedraagt EUR 487 miljoen  

EEN JAAR MET STERKE ONDERLIGGENDE GROEI

 • Waarde nieuwe productie 20% gestegen tot EUR 927 miljoen in lijn met de verhoogde doelstelling van een waarde nieuwe productie van EUR 1,25 miljard in 2010
 • Netto operationeel resultaat 4% lager en 1% hoger tegen constante wisselkoersen
 • Netto onderliggend resultaat 4% hoger (9% tegen constante wisselkoersen); onderliggend resultaat vóór belastingen 9% gestegen (14% tegen constante wisselkoersen)
 • Nettowinst van EUR 2,6 miljard 20% gedaald door lager niet-operationeel resultaat in Nederland
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen 7% gestegen en totale stortingen 14%  

VERHOGING DIVIDEND DOOR STERKE KAS- EN KAPITAALPOSITIE

 • Slotdividend verhoogd tot EUR 0,32, waarmee het totale dividend stijgt met 13% tot EUR 0,62 per aandeel, een weerspiegeling van de sterke cash flow en kapitaalpositie

Bekijk de tabel Kerncijfers 4e kwartaal 2007 en de voetnoten.

*De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de pro forma cijfers over 2006. Deze cijfers zijn na wijziging in de waarderingsgrondslagen en na wijziging van de definitie operationeel resultaat om Aegon?s aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en exclusief het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als Aegon Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd in deze twee jaar. De nettowinst wordt echter alleen beïnvloed door de wijziging in de waarderingsgrondslagen. Zie ook tabel Financial Overview op pagina 3 van het Engelstalige persbericht en het persbericht dat Aegon heeft uitgegeven op 24 juli 2007. Voor meer details verwijzen we naar pagina 39 van het Engelstalige persbericht.


COMMENTAAR VAN DE VOORZITTER

"Aegon heeft in 2007 solide gepresteerd, zoals blijkt uit de gestegen verkoop, de toegenomen stortingen en de groei van het onderliggende resultaat.

Aegon handhaaft zijn sterke financiële positie. Ondanks de huidige turbulentie op de mondiale financiële markten zijn er dit jaar geen materiële afwaarderingen geweest op onze beleggingsportefeuille. Ook zijn er geen afwaarderingen geweest in onze subprime portefeuille. Deze portefeuille van EUR 2,9 miljard blijft van hoge kwaliteit. Meer dan 99% van onze subprime beleggingen heeft een AA of AAA waardering.

Het netto operationeel resultaat in 2007 was stabiel tegen constante wisselkoersen, terwijl het netto onderliggende resultaat tegen constante wisselkoersen met 9% steeg, een weerspiegeling van Aegon's solide prestaties. De nettowinst is in 2007 gedaald met name door een lager niet-operationeel resultaat in Nederland. De inkomsten genererende beleggingen zijn 2% gestegen (11% tegen constante wisselkoersen), door de aanhoudende groei van onze bestaande activiteiten, naast de overname van de levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch afgelopen december.

Omdat de waarde nieuwe productie van onze bedrijven in Amerika, Europa en Azië sneller dan verwacht toenam, hebben we besloten onze doelstelling voor de waarde nieuwe productie te verhogen met 14% tot EUR 1,25 miljard in 2010. Na vier jaar achtereenvolgende groei is de waarde nieuwe productie in 2007 uitgekomen op het record van EUR 927 miljoen.

De voltooiing van het aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard in november en de stijging van Aegon's totale dividend voor 2007 met 13% tot EUR 0,62 per gewoon aandeel laten zien dat onze cash flow en kapitaalpositie sterk blijven. Tegelijkertijd hebben we voldoende kapitaal beschikbaar om onze activiteiten te laten groeien en acquisities na te streven die passen binnen onze gedisciplineerde prijsstelling.

We hebben ons distributienetwerk verder uitgebreid door een samenwerking aan te gaan met Barclays in het Verenigd Koninkrijk, een overeenkomst te sluiten met Taishin, een van de toonaangevende banken in Taiwan, een joint venture voor vermogensbeheer op te zetten met Industrial Securities in China en door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een vierde spaarbank in Spanje, Caja Cantabria. Door de samenwerking die is gesloten met Merrill Lynch in de Verenigde Staten zal Aegon zijn positie als toonaangevende aanbieder van levensverzekeringen en variable annuities  in de Verenigde Staten verder uitbouwen.

Ik ben de Raad van Commissarissen dankbaar dat zij mij de kans heeft gegeven Aegon de afgelopen jaren te leiden. Samen met mijn collega's in de Raad van Bestuur en in de Management Board hebben wij ons erop gericht Aegon's solide balanspositie te verbeteren, de distributiekracht van de Groep te versterken, Aegon's internationale positie uit te bouwen en onze bedrijven zo te positioneren dat we de komende jaren verder kunnen groeien, zowel in onze bestaande als in de opkomende markten. Graag wil ik ook onze vele distributiepartners en onze 30.000 medewerkers bedanken, door wiens toewijding en inzet onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij ze zullen helpen bij het creëren van een betere toekomst voor henzelf en hun families.

Als laatste wil ik graag zeggen verheugd te zijn over de keuze om Alex Wynaendts Aegon naar de volgende groeifase te laten leiden, in wat opnieuw een opwindende tijd zal zijn voor de internationale levensverzekerings- en pensioenindustrie." 

Ga naar 'related documents' voor het volledige Engelstalige persbericht.