Voordrachten Raad van Commissarissen Aegon N.V.

 

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. zal aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van 23 april 2008 voorstellen Mevrouw Cecelia Kempler en de heren Rob Routs,  Dirk Verbeek en Ben van der Veer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De benoeming van Ben van der Veer zal per 1 oktober 2008 ingaan, wanneer hij terugtreedt als voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. 

Mevrouw Kempler, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, is Director & Instructor aan de Florida Atlantic University, Kaye School of Finance Insurance & Economics en zelfstandig consulent voor verzekeringsaangelegenheden. Daarvoor was zij partner van Dewey & LeBoeuf, een internationaal advocatenkantoor dat zich richt op (her)verzekeringsbedrijven en andere financiële instellingen. Mevrouw Kempler is lid van de Board of Directors van Aegon USA. Na haar benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. zal zij aftreden als lid van de Board van Aegon USA. 

De heer Rob Routs, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is Executive Director Oil Products & Chemicals bij Royal Dutch Shell plc. Daarvoor bekleedde de heer Routs verschillende functies bij Shell. Als laatste was hij Group Managing Director Royal Dutch/Shell Group en President van Shell Oil Company in de VS. De heer Routs is lid van de Economic Development Board of Singapore International Advisory  Council en van de Board of Directors van INSEAD. 

De heer Dirk Verbeek, die de Nederlandse nationaliteit heeft, is Vice-President Emeritus van Aon Group Inc. Voordat hij in 1989 in dienst trad van Aon, bekleedde de heer Verbeek verschillende functies bij Citibank in België, Frankrijk en Nederland. De heer Verbeek is commissaris bij Robeco Groep, Aon Groep Nederland en Aon Jauch Hübener Holdings en is voorzitter van de INSEAD Dutch Council. 

Mr. Ben van der Veer, die de Nederlandse nationaliteit heeft, begon zijn carrière in 1976 bij KPMG in Nederland. In 1987 werd hij partner. In 1997 werd hij lid van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. Sinds 1999 is hij voorzitter daarvan. In deze hoedanigheid is hij tevens lid van het bestuur van het internationale KPMG netwerk. In 2005 werd de heer Van der Veer benoemd tot voorzitter van het bestuur voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. De heer Van der Veer is lid van de Raad van Toezicht van UNICEF in Nederland en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. 

Voorts zal de Raad van Commissarissen voorstellen om de heer Irving W. Bailey, II voor vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. 

Mevrouw Toni Rembe en de heer O. John Olcay zullen terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen in verband met het bereiken van de einddatum van hun huidige termijn. Mevrouw Rembe werd in 2000 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, de heer Olcay in 1993. De heer René Dahan, wiens huidige termijn afloopt in 2008, heeft kenbaar gemaakt om persoonlijke redenen niet te willen worden herbenoemd. 

Bovengenoemde voorstellen zijn opgenomen in de agenda voor de AVvA op 23 april 2008, die binnenkort beschikbaar is op deze website.