Aegon publiceert voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008

Aegon behoudt sterke kapitaalpositie ondanks een verlies in het vierde kwartaal.

Kapitaalpositie blijft sterk; kapitaaloverschot boven AA-vereisten van EUR 2,9 miljard per 31 december 2008

 • Eigen vermogen van ongeveer EUR 6,1 miljard per 31 december 2008
 • Kernkapitaal 1) van ongeveer EUR 9,1 miljard per 31 december 2008
 • Kernkapitaal, exclusief herwaarderingsreserve, van ongeveer EUR 16,3 miljard per 31 december 2008, 78% van de totale kapitaalbasis – boven de doelstelling van 70%
 • Herwaarderingsreserve in vierde kwartaal met EUR 1,7 miljard afgenomen naar EUR 7,2 miljard negatief
 • IGD 2) kapitaaloverschot van EUR 5,5 miljard, gelijk aan een IGD solvabiliteitsratio van 180% (2007: 190%)
 • De levenbedrijven van Aegon USA hadden ongeveer 350% van het door de NAIC 3) vereiste minimumkapitaal (2007: 336%)
 • EUR 1,7 miljard kapitaal vrijgemaakt in 2008, inclusief EUR 1 miljard in het vierde kwartaal

Nettoverlies vierde kwartaal 2008 naar verwachting ongeveer EUR 1,2 miljard

 • Onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer EUR 200 miljoen, voornamelijk als gevolg van versterking van de reserves en versnelde afschrijvingen van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en lagere beheervergoedingen
 • Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 0,8 miljard vóór belastingen als gevolg van:
 • Lagere resultaten van beleggingen die op fair value basis worden gewaardeerd
 • Stijging van de fair value van bepaalde garantieproducten in Amerika en Nederland als gevolg van de daling van de aandelenmarkten, lagere rentestanden en hogere volatiliteit, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van de credit spread benodigd voor de waardebepaling van deze garanties
 • Winst op beleggingen van ongeveer EUR 100 miljoen vóór belastingen
 • Totaal aan afboekingen ongeveer EUR 500 miljoen vóór belastingen, waarvan ongeveer EUR 350 miljoen betrekking heeft op obligaties

Kernactiviteiten blijven gezond ondanks aanhoudende onrust op financiële markten

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen in het vierde kwartaal EUR 0,6 miljard
 • Totaal bruto stortingen EUR 12 miljard; netto stortingen EUR 1,7 miljard; fixed annuity bruto stortingen van EUR 1,7 miljard; variable annuity bruto stortingen van EUR 0,6 miljard

Maatregelen om effecten financiële crisis te weerstaan

 • Verdere vrijmaking van EUR 1,5 miljard kapitaal verwacht in 2009
 • Goede uitgangspositie om in 2009 volgens plan EUR 150 miljoen kostenbesparingen te realiseren
 • Verlaging van de spread-based balances bij de Institutional Markets Division met EUR 14 miljard, waardoor over de komende twee jaar het kredietrisico wordt verminderd en er EUR 0,6 miljard kapitaal vrijkomt, waarvan EUR 0,3 miljard in 2009

 

1) Kernkapitaal is de som van het eigen vermogen en de EUR 3 miljard convertable core capital securities van de Nederlandse Staat.
2) De berekening van het IGD (Insurance Group Directive - Europese verzekeringsrichtlijn) kapitaaloverschot en de ratio zijn veranderd en gebaseerd op Solvency I kapitaalvereisten onder IFRS voor entiteiten in de Europese Unie en lokale kapitaalvereisten voor entiteiten buiten de Europese Unie. Het vereiste kapitaal voor levenbedrijven in de Verenigde Staten is berekend als tweemaal de bovenkant van de Company Action Level bandbreedte (200%), zoals toegepast door de National Association of Insurance Commissioners in de Verenigde Staten.
3) National Association of Insurance Commissioners.

 

Meer details komen op 12 maart om 7.30 uur ter beschikking als Aegon de resultaten vierde kwartaal 2008 en de door de accountant gecontroleerde resultaten gehele jaar 2008 publiceert.