Aegon sluit finaal akkoord met stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim

“We zijn blij met een goede regeling voor onze klanten”, aldus Marco Keim, lid van Aegon’s Management Board.

In september 2008 heeft Aegon gemeld de kosten van de beleggingsverzekeringen daar waar nog nodig verder te verlagen in lijn met de aanbevelingen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening J. W. Wabeke en de afspraken tussen de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim en verzekeraar Delta Lloyd. Vervolgens is hierover intensief overleg gevoerd met de stichtingen met als resultaat een finale overeenkomst. Aegon maakt voor de kostenmaximering nu nog eens maximaal 110 miljoen euro vóór belastingen vrij, bovenop de 140 miljoen euro vóór belastingen die in september al werd verwacht op basis van de toen beschikbare informatie. Van de additionele 110 miljoen euro is maximaal 80 miljoen euro vóór belastingen bedoeld voor schrijnende gevallen.

Het uitvoeren van de definitieve overeenkomst heeft een additioneel effect op de Embedded Value van ongeveer 70 miljoen euro na belastingen. Het effect van de aangekondigde verbeteringen zal gedurende de resterende looptijd van de polissen tot uitdrukking komen in het resultaat van Aegon. Voor dit jaar verwacht Aegon geen significante invloed op zijn winst- en verliesrekening, omdat het voorzieningenniveau voldoende is.

“We zijn blij met een goede regeling voor onze klanten”, aldus Marco Keim, lid van Aegon’s Management Board. “Ombudsman J.W. Wabeke heeft de overeenkomst inhoudelijk getoetst en constateert dat de regeling een juiste toepassing is van zijn Aanbeveling van 4 maart 2008 en in lijn is met de eerder overeengekomen regelingen met andere verzekeraars”.

Meer dan 75% van Aegon's bestaande beleggingsverzekeringen is in de afgelopen jaren al aangepast, waardoor op dit moment al 70% van de klanten minder dan het nu overeengekomen kostenmaximum betaalt. Met deze eerdere verbeteringen is een bedrag van 380 miljoen euro vóór belastingen gemoeid. De overige polissen worden met de additionele maatregelen aangepast, zodat kosten in de gehele portefeuille voldoen aan het door Wabeke en de stichtingen geadviseerde kostenniveau. De portefeuille van Aegon bestaat uit 1,3 miljoen polissen, waarvan 50% met een gegarandeerd eindkapitaal. Voor deze garantie heeft de overgrote meerderheid van klanten geen aanvullende kosten betaald.

De twee stichtingen zijn betrokken bij het toezicht op de uitvoering van de regeling. Het effect van de kostenmaximering zal in 2010, uiterlijk begin 2011, aan klanten worden medegedeeld. Op de website www.Aegon.nl/beleggingsverzekeringen staat uitgebreide informatie over de kostenmaximering.