Aegon trekt zich terug van Group Risk markt in Verenigd Koninkrijk

Aegon trekt zich met onmiddellijke ingang terug van de Group Risk markt in het Verenigd Koninkrijk. Dit besluit maakt deel uit van Aegon’s voortdurende beoordeling van zijn activiteiten en is in lijn met de strategie om kapitaal aan te wenden voor activiteiten met een beter perspectief op groei en rendement.

Group Risk producten bieden ondernemingen een verzekeringsdekking voor hun personeelsvoorzieningen. Over het algemeen gaat het hier om levensverzekeringen, dekking bij langdurige ziekte en inkomensbescherming. Het betreft hier een volgroeide markt, die wordt gedomineerd door enkele grote aanbieders. Aegon heeft in deze markt een beperkte portefeuille met beperkte mogelijkheden tot uitbreiding om zo voldoende schaalgrootte te realiseren. Daarom heeft Aegon besloten om meer winstgevende groeimogelijkheden in andere marktsegmenten te benutten, zoals pensioenen, individuele beschermingsproducten, beleggingen en annuities.

Aegon verwacht dat de beëindiging van de Group Risk activiteiten een positieve invloed zal hebben op het toekomstige resultaat en waarde nieuwe productie. Daarnaast verwacht Aegon de komende drie jaar ongeveer EUR 55 miljoen aan kapitaal vrij te maken.