Embedded value per aandeel EUR 11,35

“Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben de bestaande portefeuille en de nieuwe polissen van Aegon naar tevredenheid gepresteerd."

De vandaag gepubliceerde embedded value 2008 laat zien dat de bestaande portefeuille van Aegon zich stabiel blijft ontwikkelen en dat er met succes wordt gestreefd naar winstgevende nieuwe productie. Het management van Aegon is van mening dat embedded value een additionele maatstaf voor aandeelhouders is om de waarde van de bestaande activiteiten van de onderneming te bepalen.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur:  De daling van de embedded value is vooral een afspiegeling van drie factoren: de val van de aandelenmarkten, de toename van de risicopremie die wordt gebruikt om de discontovoet te bepalen en het effect van ruimere credit spreads in combinatie met lager dan verwachte vastrentende opbrengsten.”

De embedded value levenbedrijf (EVLI) is gedaald tot EUR 23 miljard. De EVLI is positief beïnvloed door de waarde nieuwe productie van EUR 0,8 miljard en de ontwikkeling van de bestaande portefeuille van EUR 0,9 miljard. Deze positieve ontwikkeling werd teniet gedaan door lager dan verwachte beleggingsopbrengsten van EUR 3,2 miljard, een wijziging in de economische vooronderstellingen van EUR 2 miljard en een negatief wisselkoerseffect van EUR 300 miljoen.

Het vrij vermogen van het levenbedrijf per ultimo 2008 is gestegen tot EUR 2,3 miljard, waar tegenover een slechts beperkte netto kapitaalinjectie stond van EUR 0,5 miljard. De economische omstandigheden in 2008 in ogenschouw nemend, is de operationele marge embedded value redelijk stabiel gebleven op 6,8%, vooral door de nieuwe productie in het Verenigd Koninkrijk en Centraal & Oost-Europa.

Ultimo 2008 bedroeg de totale embedded value EUR 18,5 miljard, een daling van 15% vergeleken met 2007. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen Aegon bedroeg de totale embedded value per aandeel EUR 11,35, een daling van 16%.

De tabel in dit persbericht geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot Aegon’s embedded value. Deze moet worden gelezen samen met de gedetailleerde informatie over de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op deze site (zie 'related documents). Dit rapport is alleen in het Engels gepubliceerd.