Rob Routs volgt Dudley Eustace op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon in 2010

Rob Routs zal het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Aegon op zich nemen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2010.

Rob Routs, 62 jaar en een voormalige Executive Director van Royal Dutch Shell PLC, zal Dudley Eustace opvolgen, die in 2010 aftreedt als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon. Dudley Eustace  trad in 1997 toe tot de Raad van Commissarissen van Aegon. Zijn huidige zittingstermijn eindigt dit jaar en hij zal voorgedragen worden voor een aanvullende termijn van één jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2009. Zoals vorig jaar tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekendgemaakt, heeft de Raad van Commisarissen Dudley Eustace gevraagd nog een jaar aan te blijven als voorzitter, gezien het aantal nieuwe leden in de Raad van Commissarissen en om de continuiteit te waarborgen.

Ik ben verheugd dat Rob heeft ingestemd om mij op te volgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon”, zei Dudley Eustace. “Zijn brede ervaring, opgedaan in diverse managementfuncties binnen een internationaal bedrijf, zullen in de komende jaren voor Aegon en zijn stakeholders van grote betekenis zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij een succesvolle voorzitter zal zijn”.

Rob Routs is sinds 2008 lid van de Raad van Commissarissen van Aegon. Zijn huidige zittingstermijn loopt af in 2012.

 

Biografie

Naam: Rob J. Routs
Leeftijd: 62
Nationaliteit: Nederlands

Na een opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, is Rob Routs in 1971 begonnen bij Royal Dutch Shell als onderzoeker en ingenieur. In 30 jaar heeft hij binnen het bedrijf verschillende managementfuncties bekleed in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Tot voor kort was hij bij Royal Dutch Shell Executive Director Downstream. Rob Routs is in 2008 benoemd in de Raad van Commissarissen van Aegon. Hij heeft tevens zitting in de Board of Directors van Canadian Utilities en de business school INSEAD en hij is lid van de The Economic Development Board of Singapore International Advisory Council.