Aegon benoemt wereldwijd hoofd voor human resources

Aegon heeft Carla Mahieu benoemd tot wereldwijd hoofd voor zijn human resources. Zij zal rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Alex Wynaendts.

De benoeming gaat op 1 september van dit jaar in en past in de strategie van Aegon om beter gebruik te maken van de kennis en expertise die binnen de organisatie aanwezig is.

Carla Mahieu, die de Nederlandse nationaliteit heeft, brengt meer dan 25 jaar ervaring mee. Zij bekleedde leidinggevende posities op het gebied van human resources bij Royal Dutch Shell, Koninklijke Philips Electronics en bij wervings- en selectiebureau Spencer Stuart. De benoeming van Carla Mahieu ondersteunt Aegon’s inspanningen om internationaal de beste mensen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingen aan te trekken, op te leiden en te behouden.

“We zijn verheugd dat wij iemand met Carla’s kwaliteiten hebben kunnen aantrekken”, aldus Alex Wynaendts. “Dit is een zeer belangrijke positie. Wij werken in een dienstverlenende sector en daarom is onze reputatie afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen en hun mogelijkheden om die service en diensten te bieden die onze klanten van ons vragen en verwachten. In onze markten beschikken wij over heel veel kennis en expertise. Carla zal een belangrijke rol hebben om er voor te zorgen dat we beter gebruik maken van de kennis en het talent van onze medewerkers en die in te zetten voor onze klanten, zakenpartners en het bedrijf als geheel.”

Als onderdeel van zijn lange termijn strategie heeft Aegon de afgelopen jaren gekozen voor een meer geïntegreerde benadering bij het besturen van de organisatie. Door de benoeming van Carla Mahieu wordt deze aanpak ook doorgetrokken naar Aegon’s opleidings-, ontwikkelings- en personeelsbeleid. Zij zal nauw samenwerken met de lokale en regionale human resources afdelingen om op gecoördineerde wijze mensen en kennis te identificeren die van belang kunnen zijn voor Aegon wereldwijd. Daarnaast zal zij door het hele bedrijf heen een consistente aanpak voor het meten van medewerkers tevredenheid invoeren.

Carla Mahieu is als econoom afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam en is op het ogenblik zelfstandig adviseur op het gebied van human resources en veranderingsmanagement.