Aegon geeft voor 10% nieuwe aandelen uit

Aegon bevestigt zijn voornemen om het kernkapitaal dat nog uitstaat bij de Nederlandse Staat vóór eind juni 2011 terug te betalen. 

Met de terugkoop van 375 miljoen convertible core capital securities inclusief de overeengekomen premie van 50% is een bedrag van EUR 2,25 miljard gemoeid.

Aegon wil vandaag 173,6 miljoen gewone aandelen uitgeven via een versnelde aandelenuitgifte. De opbrengst van de aandelenuitgifte wordt gebruikt voor de terugbetaling en compenseert voor een deel de daling van het kernkapitaal met EUR 2,25 miljard als gevolg van deze terugbetaling. Hierdoor behoudt Aegon zijn sterke kapitaalpositie en kan het zijn doelstelling behalen om eind 2012 een kernkapitaalratio van ten minste 75% te bereiken. Het bedrag dat daarna nog nodig is voor de terugbetaling wordt intern gegenereerd, inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring gegeven voor het terugkopen van de eerste EUR 750 miljoen kernkapitaal die direct zal volgen op de aandelenuitgifte. DNB staat positief tegenover de plannen van Aegon om ook de resterende EUR 750 miljoen aan kernkapitaal terug te kopen. Hiervoor is in juni 2011 nog wel de formele goedkeuring van DNB nodig. In het algemeen wordt goedkeuring gegeven onder de voorwaarde dat de financiële markten niet materieel verslechteren.

“Zoals vorig jaar aangekondigd, hebben we het voornemen om vóór eind juni 2011 het volledige kernkapitaal van de Nederlandse Staat terug te betalen, mits de marktomstandigheden dit toelaten”, aldus Aegon-bestuursvoorzitter Alex Wynaendts. " De aandelenuitgifte van vandaag, interne financieringsbronnen inclusief opbrengsten uit het afstoten van bedrijfsonderdelen stellen ons in staat om alle core capital securities terug te kopen. Wij zijn momenteel in onderhandeling met een partij over het afstoten van onze levenherverzekeringsactiviteiten. De aandelenuitgifte is in lijn met onze strategie om een sterke kapitaalpositie te behouden en per eind 2012 een ratio te bereiken van ten minste 75% kernkapitaal.”

Voor de aandelenuitgifte maakt Aegon gebruik van de bestaande toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om voor 10% van het gewone aandelenkapitaal nieuwe aandelen uit te geven. Vereniging Aegon neemt naar verwachting niet deel aan de uitgifte. Vereniging Aegon maakt naar verwachting wel gebruik van de mogelijkheid om preferente aandelen B te kopen om daarmee haar stemrecht op peil te houden.

Morgan Stanley treedt op als Sole Global Coordinator en Joint Book Runner voor de uitgifte. Deutsche Bank en JP Morgan treden eveneens op als Joint Book Runners. Een prospectus is verkrijgbaar bij Morgan Stanley, 20 Bank Street, Canary Wharf, Londen, E14 4AD, Verenigd Koninkrijk.

 

Registratieverklaring
Aegon heeft een registratieverklaring ingediend (inclusief prospectus) bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voor de aandelenuitgifte die via dit persbericht is aangekondigd. Alvorens u belegt, doet u er goed aan kennis te nemen van het prospectus in de registratieverklaring en van andere documenten die Aegon bij de SEC heeft ingediend. De bij de SEC ingediende documenten bevatten informatie over Aegon en over deze aandelenuitgifte. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op www.sec.gov. U kunt deze documentatie ook opvragen bij Aegon of een handelaar die aan de uitgifte deelneemt.