Arthur Docters van Leeuwen treedt terug als lid van Raad van Commissarissen Aegon N.V.

Zoals in mei jl. aangekondigd tijdens Aegon’s jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft Arthur Docters van Leeuwen de Raad van Commissarissen van Aegon geïnformeerd dat hij zal terugtreden als lid van de Raad.

Arthur Docters van Leeuwen is effectief per 31 juli 2011 teruggetreden.

Arthur Docters van Leeuwen was sinds november 2008 waarnemer in de Raad van Commissarissen. In april 2009 werd hij formeel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn benoeming was onderdeel van de overeenkomst met de Nederlandse Staat over de tijdens de financiële crisis van 2008 door Aegon ontvangen steun. Nu Aegon de staatssteun volledig heeft terugbetaald, is de specifieke rol van Arthur Docters van Leeuwen teneinde gekomen.

De Raad van Commissarissen is Arthur Docters van Leeuwen dank verschuldigd en spreekt zijn waardering uit voor de bijdragen die hij heeft geleverd aan het overleg binnen de Raad.