SCOR neemt Transamerica Reinsurance over van Aegon

Transamerica Reinsurance, de levensherverzekeringsactiviteiten van Aegon, wordt overgenomen door herverzekeraar SCOR.

De opbrengst van de transactie na belastingen bedraagt USD 1,4 miljard, waarvan USD 0,9 miljard in contanten en USD 0,5 miljard aan vrijgemaakt kapitaal. Aegon verwacht dat USD 1,1 miljard beschikbaar komt om de resterende core capital securities vóór eind juni 2011 van de Nederlandse Staat terug te kopen.

“Wij zijn verheugd dat de gesprekken met SCOR over de overdracht van onze levensherverzekeringsactiviteiten succesvol zijn afgerond”, zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Deze overeenkomst is in lijn met Aegon’s strategie om zich te richten op onze kernactiviteiten en draagt bij aan het verwezenlijken van ons doel om de Nederlandse Staat vóór eind juni dit jaar volledig terug te betalen. Wij zijn het management en de medewerkers van Transamerica Reinsurance zeer erkentelijk voor hun inzet sinds we onze plannen hebben aangekondigd en we zijn blij dat we een passende nieuwe eigenaar hebben gevonden voor dit toonaangevende bedrijf.”

De overeenkomst met SCOR houdt in dat Aegon zijn wereldwijde activiteiten op het gebied van levensherverzekeringen overdraagt. Uitgezonderd is een aantal specifieke activiteiten op het gebied van variable annuities met een boekwaarde van USD 0,4 miljard. Voor de overeenkomst, die uit een aantal herverzekeringscontracten bestaat, is definitieve goedkeuring van toezichthouders vereist. Naar verwachting zal de transactie in de zomer van dit jaar worden afgerond.

Aegon boekt met deze transactie vooruitgang met een aantal belangrijke strategische doelen. De focus op de kernactiviteiten levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer wordt verder aangescherpt. Tegelijkertijd wordt het risico-rendementprofiel verbeterd en de financiering van herverzekeringsreserves gerelateerd aan de overgedragen activiteiten met 50% teruggebracht. De transactie is tevens in lijn met het streven van Aegon naar verbetering van de geografische balans in zijn kapitaalallocatie. Daarnaast stelt de transactie Aegon in staat zijn topprioriteit te realiseren om de core capital securities van de Nederlandse Staat terug te kopen.

Over deze transactie is een uitgebreider persbericht in de Engelse taal verschenen dat u kunt vinden op onze corporate website www.Aegon.com.