Voordrachten Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Aegon N.V.

 

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van 12 mei 2011 voorstellen de heer Alex Wynaendts te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar.

Daarnaast zal aandeelhouders worden gevraagd om mevrouw Karla Peijs en de heren Antony Burgmans en Leo van Wijk voor een termijn van vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

Meer informatie over de voorgestelde herbenoemingen is opgenomen in de agenda voor de AVvA op 12 mei 2011 die hier beschikbaar is op de corporate website www.Aegon.com.