Aegon laat sterke groei resultaat en verkopen zien; kapitaalpositie verder verbeterd

“Aegon heeft in het tweede kwartaal onder moeilijke marktomstandigheden met een historisch lage rente, sterk beweeglijke markten en een wereldwijd stagnerende economische groei goede resultaten behaald."

Hoger onderliggend resultaat door groei, kostenbesparingen en gunstige valutaontwikkelingen

 • Onderliggend resultaat stijgt met 10% tot EUR 443 miljoen
 • Afboekingen blijven met EUR 42 miljoen op laag niveau
 • Nettowinst van EUR 254 miljoen is inclusief een op 31 mei aangekondigde eenmalige last vóór belastingen van EUR 265 miljoen vanwege tegemoetkoming voor kosten in beleggingsverzekeringen in Nederland
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt 6,8% - of 7,7% exclusief activiteiten in afbouw

Verkopen nemen toe door pensioenstortingen en mandaten voor vermogensbeheer

 • 45% meer stortingen tot een totaal van EUR 9,8 miljard, voornamelijk door de verkoop van pensioenen in de VS en nieuwe mandaten voor vermogensbeheer
 • 29% meer verkopen van schade- en zorgverzekeringen tot een totaal van EUR 187 miljoen; vooral Amerika draagt bij aan de groei
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stabiel op EUR 428 miljoen; toename in Amerika teniet gedaan door daling in Nederland en Engeland
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie van EUR 117 miljoen beïnvloed door lage rente

Goede kapitaalpositie en kasstromen maken interimdividend mogelijk

 • Solvabiliteitsratio stijgt tot 216%
 • Kernkapitaalratio neemt toe tot 74,6%; doelstelling van minimaal 75% per eind 2012 binnen bereik
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen EUR 296 miljoen
 • Interimdividend van 10 eurocent per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Aegon heeft in het tweede kwartaal onder moeilijke marktomstandigheden met een historisch lage rente, sterk beweeglijke markten en een wereldwijd stagnerende economische groei goede resultaten behaald. Onze kapitaalpositie is verder verbeterd en onze gezonde kasstromen maken de betaling van een interimdividend van 10 eurocent per gewoon aandeel mogelijk.

De winst in het tweede kwartaal is aanzienlijk beïnvloed door de tegemoetkoming in kosten aan onze klanten met een beleggingsverzekering in Nederland. Zoals wij op 31 mei hebben aangekondigd, leidt dit tot een eenmalige last van EUR 265 miljoen. Deze maatregel is belangrijk voor onze klanten, omdat hen hiermee duidelijkheid wordt geboden.

Er is sprake van een aanhoudend sterke vraag naar onze producten en diensten, vooral in Amerika waar de verkoop van pensioenen en nieuwe mandaten voor vermogensbeheer tot aanzienlijk meer stortingen hebben geleid.

Uit onze resultaten blijkt duidelijk dat we goede vooruitgang maken met de uitvoering van onze strategie en dat onze kostenbeheersing en ons risicomanagement de resultaten opleveren die we ervan hadden verwacht. We zijn verheugd dat onze klanten juist in deze onzekere tijden op ons vertrouwen voor hun financiële zekerheid. Wij willen onze klanten betrouwbare financiële oplossingen voor de lange termijn bieden en daarmee tegelijkertijd een voorspelbare groei in het resultaat van ons bedrijf realiseren."

Bekijke hier de tabel Kerncijfers 2e kwartaal 2012 en de noten.