Aegon wijzigt financiële rapportage voor Azië en deel van de Corporate Center kosten

Aegon past met ingang van het eerste kwartaal 2012 zijn financiële rapportage aan volgend op wijzigingen in de organisatiestructuur.

Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit de Verenigde Staten werden aangestuurd, wordt voortaan gerapporteerd als onderdeel van Azië binnen het segment Nieuwe markten. De aanpassing is een gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur. De activiteiten in Azië worden voortaan aangestuurd vanuit het regionale hoofdkantoor van Aegon in Hongkong. De belangrijkste cijfers zijn opgenomen in onderstaande tabellen. In 2011 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen van de activiteiten in Azië EUR 37 miljoen. Dit resultaat werd verantwoord binnen het Amerika segment.

Ook zal vanaf het eerste kwartaal 2012 een deel van de kosten die het Corporate Center maakt voor bedrijfsonderdelen in de resultaten van het betreffende bedrijfsonderdeel worden opgenomen. Deze wijziging heeft betrekking op de verschillende diensten die het Corporate Center verleent aan de desbetreffende bedrijfsonderdelen. Naar verwachting zal jaarlijks ongeveer EUR 70 miljoen aan de bedrijfsonderdelen worden doorbelast.

Aegon CFO Jan Nooitgedagt: "In verband met de organisatorische wijzigingen in Azië en de diensten die het Corporate Center verleent aan bedrijfsonderdelen, hebben we bekeken of we in onze rapportage nog steeds de belangrijkste gegevens verstrekken. Wij denken dat de nieuwe rapportagestructuur een beter inzicht geeft in zowel de manier waarop wij onze bedrijfsonderdelen aansturen als in de voortgang van onze activiteiten."

Deze aanpassingen zijn niet van invloed op het door Aegon gepubliceerde geconsolideerd onderliggend resultaat vóór belastingen of op de nettowinst. De tabellen geven alleen een overzicht van de wijzigingen in Azië, omdat de doorbelasting van de kosten van het Corporate Center pas vanaf het eerste kwartaal 2012 van toepassing zal zijn.

Gebruik deze link voor de tabellen.