Aegon kiest nieuwe externe accountant

De Raad van Commissarissen van Aegon zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2013 voorstellen om PwC te benoemen als de nieuwe externe accountant voor de controle van de Jaarrekeningen 2014 tot en met 2016. Dit voorstel vloeit voort uit een selectieprocedure die Aegon heeft gehouden, in overeenstemming met zijn uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur.

De Raad van Commissarissen zal tevens voorstellen om de huidige externe accountant Ernst & Young te herbenoemen voor het boekjaar 2013. Aegon dankt Ernst & Young voor de uitstekende dienstverlening en de waardevolle bijdrage aan de organisatie.