Aegon publiceert agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aegon N.V. heeft vandaag de agenda gepubliceerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die wordt gehouden op woensdag 15 mei 2013.


De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. stelt aandeelhouders voor om de heer Shemaya Levy te herbenoemen als commissaris en om mevrouw Dona Young te benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen, beiden voor een termijn van vier jaar. Ook wordt voorgesteld de heer Darryl Button te benoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Hij volgt de huidige CFO Jan Nooitgedagt op.

Daarnaast zal de overeenkomst tussen Aegon en Vereniging Aegon over het converteren van alle preferente aandelen op de agenda staan. De preferente aandelen, welke allemaal in bezit van Vereniging Aegon zijn, zullen bij de conversie worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. Dit voorstel houdt ook een statutenwijziging in.

De Raad van Commissarissen van Aegon zal tijdens de vergadering tevens voorstellen PwC als nieuwe externe accountant te benoemen voor de controle van de Jaarrekeningen 2014 tot en met 2016. Dit voorstel vloeit voort uit een selectieprocedure die Aegon heeft gehouden, in overeenstemming met de uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur. Voor de jaarrekening 2013 wordt Ernst & Young als externe accountant voorgesteld.

Meer informatie over alle agendapunten is opgenomen in de agenda voor de AVA, die beschikbaar is op de corporate website aegon.com.