Aegon realiseert groei in onderliggend resultaat, verkopen en waarde nieuwe productie

"Met de stappen die we dit kwartaal hebben gezet, zijn we een effectiever bedrijf geworden dat zijn klanten beter van dienst is."

Nettowinst beïnvloed door aanpassing van de economische aannames

Stijging onderliggend resultaat vóór belastingen

 • Ÿ Onderliggend resultaat neemt met 7% toe door groei activiteiten, hogere aandelenmarkten,
  gunstige sterftecijfers en aangepaste actuariële aannames; gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen
 • Fair value verlies van EUR 493 miljoen vooral door aannames voor rente en rendementen op obligatiefondsen en aandelenmarkten in lijn te brengen met huidige marktomstandigheden
 • Nettowinst van EUR 227 miljoen vooral door fair value verliezen beïnvloed
 • Rendement op eigen vermogen stijgt tot 9,9% door hoger onderliggend resultaat en eenmalige belastingbaten

Groei verkopen met name door hogere variable annuities en pensioenstortingen

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 2% tot EUR 412 miljoen, vooral door verkoop pensioenen in het Verenigd Koninkrijk
 • Stortingen nemen met 17% toe tot EUR 11 miljard, met name door sterke groei variable annuities
  en pensioenen in Verenigde Staten
 • Verkoop ongevallen- en ziektekostenverzekeringen daalt met 12% tot EUR 167 miljoen door ongunstige wisselkoersen en beëindiging van bepaalde distributiesamenwerkingen eerder dit jaar
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt aanzienlijk tot EUR 285 miljoen door hogere rente, toegenomen verkopen en maatregelen voor verbetering van rendementen

Kapitaalpositie blijft sterk; eenmalige posten drukken kasstromen 

 • Solvabiliteitsratio van 208% door overstap op swap curve voor berekening solvabiliteit in Nederland
 • ŸKapitaaloverschot van de holding EUR 1,8 miljardŸ Operationele vrije kasstromen van EUR 88 miljoen; beïnvloed door marktbewegingen en eenmalige items 

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

“Aegon heeft dit kwartaal de positieve trend voortgezet en opnieuw een toename van het onderliggend resultaat en de verkopen laten zien, evenals een sterke stijging van de waarde van de nieuwe productie. Wij blijven de vruchten plukken van belangrijke maatregelen die het management heeft genomen en profiteren daarnaast van gunstige marktomstandigheden. De nettowinst is beïnvloed door onze beslissing om onze aannames voor de ontwikkeling van de rente en de aandelenmarkten aan te laten sluiten op de huidige marktomstandigheden. We hebben bovendien onze sterke kapitaalpositie behouden.”

“We hebben dit kwartaal onze investeringen in digitale distributie versneld. Overal in ons bedrijf richten we ons op innovatie om onze klanten beter te begrijpen en op hun wensen in te kunnen spelen. Recente initiatieven zijn directe verkoopkanalen in Spanje en Centraal- en Oost-Europa. In het Verenigd Koninkrijk hebben we met ons nieuwe pensioenplatform in één jaar na lancering al meer dan een miljard pond aan activa bereikt.”

“Met de stappen die we dit kwartaal hebben gezet, zijn we een effectiever bedrijf geworden dat zijn klanten beter van dienst is. We zijn ervan overtuigd dat onze strategie en onze sterke kapitaalpositie ons in staat stellen om leidend te worden in alle door ons gekozen markten.”

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 3e kwartaal 2013.