Aegon realiseert groei van resultaat, verkopen en kasstromen in tweede kwartaal

"De toename van ons onderliggend resultaat en onze verkopen in het afgelopen kwartaal bevestigen dat Aegon op de juiste weg is met zijn strategische transformatie."


Sterk onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door fair value items

 • Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 478 miljoen; positief effect groei activiteiten en gunstige aandelenmarkten voor een deel teniet gedaan door herstructurering in Spanje en ongunstige wisselkoersen
 • Nettowinst van EUR 243 miljoen beïnvloed door verlies op fair value items als gevolg van hogere aandelenkoersen, volatiele aandelenmarkten en stijgende rente
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt 6,7% of 7,4% exclusief de aflopende activiteiten

  Positieve trend in verkopen spaar- en pensioenproducten zet door
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 21% tot EUR 520 miljoen; sterke pensioenverkopen vooral in Verenigd Koninkrijk en Nederland
 • Verkoop ongevallen-, ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 7% naar EUR 187 miljoen als gevolg van beëindigen van enkele distributie-overeenkomsten
 • Stortingen nemen met 30% toe tot EUR 12,7 miljard; tegenover substantieel toegenomen vermogensbeheer en stortingen voor variable annuities, beleggingsfondsen en pensioenen staan lagere stortingen voor Stable Value Solutions
 • Marktconforme waarde van nieuwe activiteiten neemt sterk toe tot EUR 202 miljoen als resultaat van hogere verkoopvolumes, hogere rente en verbetering van marges

  Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk
 • IGD solvabiliteitsratio 220%, als gevolg van sterke kapitaalpositie bedrijfsonderdelen
 • Kapitaaloverschot van de holding neemt toe tot EUR 1,9 miljard
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 674 miljoen; inclusief markteffect en eenmalige items van EUR 308 miljoen
 • Interim-dividend verhoogd naar 11 eurocent per aandeel; verwateringseffect van dividend in
  aandelen wordt geneutraliseerd

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"De toename van ons onderliggend resultaat en onze verkopen in het afgelopen kwartaal bevestigen dat Aegon op de juiste weg is met zijn strategische transformatie. Vooral de goede verkopen van pensioenen en variable annuities in onze belangrijkste markten laten zien dat er een aanhoudend sterke vraag is naar onze aan pensioen gerelateerde producten."

"We zijn nieuwe distributie-overeenkomsten aangegaan die de netwerken van Aegon versterken, ons bereik vergroten en ons goed positioneren voor verdere groei van de verkoop in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. We zijn hierdoor in de gelegenheid om een langdurige relatie aan te gaan met vele nieuwe klanten om hen te ondersteunen bij de keuzes voor hun financiële toekomst."

"Door onze sterke kapitaalpositie en goede kasstromen kunnen wij ons interim-dividend verhogen als teken van vertrouwen. We hebben ons zodanig gepositioneerd dat we van stijgende rentetarieven en van recente marktontwikkelingen in de VS en elders kunnen profiteren en zijn in staat ook op de lange termijn waarde te creëren voor onze klanten en aandeelhouders."

"Onze goede resultaten in dit kwartaal bevestigen dat we de juiste beslissingen hebben genomen en dat we in de toekomst verdere strategische stappen kunnen zetten om leidend te worden op alle door ons gekozen markten."

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 2e kwartaal 2013.