Aegon’s winst en verkopen stijgen in 4e kwartaal; hoger slotdividend voorgesteld

“De maatregelen die we hebben genomen om ons bedrijf te verbeteren, hebben in het vierde kwartaal tot goede resultaten geleid."

Hoger onderliggend resultaat door groei, lagere kosten en gunstige marktontwikkelingen

 • Onderliggend resultaat neemt met 29% toe tot EUR 447 miljoen, met name door groei, ingevoerde kostenbesparingen en gunstige aandelenmarkt en valutaontwikkelingen
 • Nettowinst stijgt tot EUR 422 miljoen door hoger onderliggend resultaat, gerealiseerde winsten op beleggingen, lagere afschrijvingen en boekwinsten op verkochte bedrijfsonderdelen
 • Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,2%, of 8,0% op de lopende activiteiten

Bestendige groei verkopen

 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 36% tot EUR 677 miljoen, door positieve ontwikkelingen in vrijwel alle markten
 • Groei verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen met 5% tot EUR 212 miljoen
 • Stortingen bedragen EUR 9,2 miljard; een stijging van 30% door aanhoudend goede verkopen van pensioenen, variable annuities en vermogensbeheermandaten
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 204 miljoen door prijsaanpassingen, verbeterde marges en hogere verkopen

Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen

 • Kernkapitaalratio van 76,7%, ruim boven de doelstelling van ten minste 75% eind 2012
 • IGDª solvabiliteitsratio stijgt tot 230%
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 530 miljoen
 • Slotdividend van 11 eurocent per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"De maatregelen die we hebben genomen om ons bedrijf te verbeteren, hebben in het vierde kwartaal tot goede resultaten geleid. In de meeste van onze markten zien we een stijgende vraag van klanten naar onze producten en diensten. Vooral de pensioenverkopen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn sterk gestegen. En ondanks de lage rentestand zijn we ook in het vierde kwartaal in staat gebleken om producten te verkopen die zowel voor onze klanten als voor Aegon waarde toevoegen.

In de Verenigde Staten hebben we ons distributienetwerk verder uitgebreid en in Spanje zijn we een belangrijke samenwerking aangegaan met één van de grootste banken. Daarnaast hebben we onze positie in Centraal- en Oost-Europa verder versterkt door overnames in Roemenië en Oekraïne.

Vandaag hebben we ook een overeenkomst met onze grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, bekendgemaakt om alle preferente aandelen in te trekken. Na goedkeuring van onze aandeelhouders, krijgt Aegon door deze transactie een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden de gevolgen voor bestaande aandeelhouders tot een minimum beperkt.

We hebben duidelijk voortgang geboekt om het bedrijf zodanig te positioneren dat we succesvol kunnen opereren op de door ons gekozen markten. Vanwege onze sterke kapitaalpositie en kasstromen stellen we een verhoging van het slotdividend naar 11 eurocent voor." 

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 4e kwartaal 2012.