Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V. op 15 mei 2013 zijn alle besluiten op de agenda aangenomen, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012.


Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

De aandeelhouders hebben het slotdividend over 2012 van EUR 0,11 per gewoon aandeel goedgekeurd. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De aandelenfractie voor het slotdividend wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers op Euronext Amsterdam in de periode van 3 juni 2013 tot en met 7 juni 2013. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.

De AVA heeft tevens de overeenkomst tussen Aegon en Vereniging Aegon over het converteren van alle preferente aandelen goedgekeurd. De preferente aandelen, welke allemaal in bezit van Vereniging Aegon zijn, zullen bij de conversie worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De transactie zal naar verwachting voor eind mei 2013 worden geƫffectueerd.

Voor de jaarrekening 2013 is Ernst & Young aangesteld als externe accountant. PwC is aangesteld als de nieuwe externe accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2014 tot en met 2016.

Verder hebben de aandeelhouders Darryl Button benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Tevens is hij daarmee vanaf heden Aegon's nieuwe CFO. Dona Young werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en Shemaya Levy werd herbenoemd, beiden voor een periode van vier jaar.

De volledige tekst van de besluiten die tijdens de AVA zijn genomen en nadere details over het slotdividend 2012 zijn hier beschikbaar.