Sterk eerste kwartaal voor Aegon

"Ons goede onderliggend resultaat en onze sterke verkopen en kapitaalpositie bevestigen dat onze strategische prioriteiten de juiste zijn."


Goed onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door aandelenhedging 

  • Onderliggend resultaat van EUR 445 miljoen; tegenover effect van groei en gunstige aandelenmarkten staan verkoop deelnemingen in Spanje en stijging resultaatafhankelijke kosten
  • Afname van nettowinst tot EUR 204 miljoen voornamelijk door verliezen op aandelenhedgeprogramma's die worden ingezet ter bescherming van de kapitaalpositie
  • Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,3%, of 7,0% exclusief de aflopende activiteiten, doordat hoge nettowinst in voorgaande perioden resulteerde in een gemiddeld hoger eigen vermogen

Bestendige groei spaar- en pensioenproducten

  • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 12% tot EUR 499 miljoen; sterke pensioenverkopen in met name Nederland en Verenigd Koninkrijk
  • Verkoop ziektekosten- en schadeverzekeringen neemt met 14% toe tot EUR 239 miljoen
  • Stortingen met 9% afgenomen tot EUR 10 miljard; tegenover substantiële stijging bij variable annuities en beleggingsfondsen staan lagere stortingen voor vermogensbeheer en pensioenen
  • Marktconforme waarde nieuwe productie neemt aanzienlijk toe tot EUR 232 miljoen door hogere verkopen en verbeterde marges als gevolg van prijs- en productaanpassingen

Sterke kapitaalpositie en kasstromen

  • IGDa) solvabiliteitsratio stabiel op 224%; US RBC ratio van ~485%
  • Kapitaaloverschot in de holding van EUR 1,8 miljard
  • Operationele vrije kasstromen van EUR 553 miljoen, inclusief eenmalige posten van EUR 233 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Ons goede onderliggend resultaat en onze sterke verkopen en kapitaalpositie bevestigen dat onze strategische prioriteiten de juiste zijn. In het eerste kwartaal heeft de sterke stijging van de aandelenmarkten geleid tot een verlies op onze aandelenhedgingprogramma's, waardoor de nettowinst is beïnvloed. Met deze programma's beschermen wij onze kapitaalpositie, in lijn met onze strategie om Aegon minder afhankelijk te maken van financiële markten. Het geleidelijk herstel van de financiële markten sinds de crisis heeft ervoor gezorgd dat afboekingen het laagste niveau hebben bereikt sinds 2008."

"Met de recente gunstige verkoop van onze deelneming in Caja de Ahorros del Mediterráneo en onze nieuwe exclusieve distributieovereenkomst met Banco Santander hebben wij de herstructurering van onze activiteiten in Spanje succesvol afgerond. Met name in Nederland hebben we sterke pensioenverkopen gerealiseerd. In het Verenigd Koninkrijk richten we ons niet alleen op kostenbesparingen, maar investeren we gelijktijdig in nieuwe verkoopplatforms, zodat Aegon goed is gepositioneerd om de groeikansen onder de nieuwe marktomstandigheden te benutten. Over het geheel genomen was dit een sterk kwartaal voor Aegon en het is duidelijk dat onze strategie vruchten afwerpt voor onze klanten, aandeelhouders en werknemers."

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 1e kwartaal 2013.