Aegon koopt eigen aandelen in tegen verwatering door stock dividend

Aegon maakt bekend dat de onderneming 14.488.648 eigen aandelen zal inkopen om de verwatering tegen te gaan van het in aandelen uitbetaalde slotdividend 2013.

Aandeelhouders konden in de periode van vrijdag 30 mei tot en met vrijdag 13 juni 2014 kiezen of zij het slotdividend 2013 van EUR 0,11 in contanten of in aandelen wilden ontvangen. 40% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 60% gaf de voorkeur aan een dividend in contanten. Als gevolg daarvan zullen er 14.488.648 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven op 20 juni 2014. Het aantal uitstaande gewone aandelen verandert echter niet, omdat Aegon heeft besloten een gelijk aantal aandelen in te kopen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een dividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon Aegon aandeel per 59 gewone aandelen. De aandelenfractie is bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers (op basis van de hoogte en de laagste koers per dag) op Euronext Amsterdam in de periode van 9 tot en met 13 juni 2014. De waarde van het dividend in aandelen is ongeveer gelijk aan het dividend in contanten.

Aegon heeft een derde partij ingeschakeld om de inkoop van de eigen aandelen uit te voeren. De transacties beginnen op 20 juni 2014 en worden naar verwachting vóór of op 18 juli 2014 afgerond. De gewone aandelen zullen worden ingekocht tegen het maximum van de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs. Aegon zal wekelijks over de voortgang van de transacties berichten op www.aegon.com/sharebuyback.