Aegon realiseert goed onderliggend resultaat en sterke stijging van verkopen en waarde nieuwe productie

“Met de goede resultaten in het vierde kwartaal sluit Aegon een sterk jaar af. Dit bevestigt dat de strategische keuzes die wij hebben gemaakt de juiste zijn."

Groei onderliggend resultaat vóór belastingen

 •  Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 491 miljoen door groei van de activiteiten, hogere aandelenmarkten en eenmalige posten; dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen
 • Fair value verlies van EUR 260 miljoen door het effect van stijgende rente en aandelenmarkten op hedging programma's en door lagere risico-opslag bij waardering van verplichtingen
 • Nettowinst daalt naar EUR 174 miljoen, vooral door fair value verliezen
 • Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,9% door een toename van het eigen vermogen

Stortingen blijven op hoog niveau door variable annuities, pensioenen en vermogensbeheer

 • Bruto-stortingen nemen met 15% toe tot EUR 10,6 miljard, vooral in variable annuities en pensioenen in de Verenigde Staten en vermogensbeheer; de netto-stortingen exclusief aflopende activiteiten zijn meer dan verdubbeld tot EUR 2 miljard
 • Verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 480 miljoen; dit is een afname van 29%, die vooral kan worden verklaard door uitzonderlijk hoge verkopen een jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
 • Verkoop ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 6% naar EUR 199 miljoen door de lagere productie in Nederland en ongunstige wisselkoersen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt tot EUR 268 miljoen door een hogere rente, gestegen verkoopvolumes en management maatregelen voor betere marges

Kapitaalpositie blijft sterk, onder meer door operationele kasstromen

 • Solvabiliteitsratio van 212% onderstreept onze sterke kapitaalpositie
 • Kapitaaloverschot in de holding neemt toe tot EUR 2,2 miljard; EUR 0,9 miljard hiervan is bestemd voor schuldreductie in 2014
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 228 miljoen, dit is inclusief markteffecten en eenmalige posten van EUR 76 miljoen negatief
 • Slotdividend wordt voorgesteld van EUR 0,11 per aandeel – het totale dividend over 2013 neemt toe met 5% vergeleken met 2012

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Met de goede resultaten in het vierde kwartaal sluit Aegon een sterk jaar af. Dit bevestigt dat de strategische keuzes die wij hebben gemaakt de juiste zijn. Ons onderliggend resultaat, verkopen en waarde van de nieuwe productie zijn opnieuw gestegen. De nettowinst is negatief beïnvloed door fair value verliezen die vooral voortvloeien uit de hedges waarmee we onze kapitaalpositie beschermen. De kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk zodat we tegelijkertijd kunnen investeren in ons bedrijf én in betere dienstverlening aan onze klanten."

"Innovatie speelt een belangrijke rol in alle lagen van de organisatie om het contact met onze klanten te verbeteren, onze bedrijfsvoering te optimaliseren en aantrekkelijke producten aan te bieden. Een goed voorbeeld was een tweede transactie die een deel van het lang-levenrisico in Nederland afdekt, waarmee we onze leidende positie in de Nederlandse pensioenmarkt hebben bevestigd. Daarnaast zien we toenemende waardering voor de kwaliteit van onze producten en het hoge niveau van de dienstverlening in onze andere kernmarkten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk."

"We stellen een slotdividend voor van 11 eurocent per aandeel. Dit is in lijn met onze eerder gecommuniceerde doelstelling van het betalen van een aantrekkelijk dividend, in wat onzekere economische tijden blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de genomen maatregelen, de kracht van het bedrijf en een sterke kapitaalpositie kunnen inspelen op de toenemende vraag van onze klanten."

Bekijk hier de tabel Kerncijfers 4e kwartaal 2013.