Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt alle besluiten aan

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V. op 21 mei 2014 zijn alle besluiten op de agenda aangenomen, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013.

De aandeelhouders hebben het slotdividend over 2013 van EUR 0,11 per gewoon aandeel goedgekeurd. Daarmee komt het totale dividend over 2013 op EUR 0,22 per gewoon aandeel.

Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De aandelenfractie voor het slotdividend wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers op Euronext Amsterdam in de periode 9 juni tot en met 13 juni 2014.

Het dividend zal per vrijdag 20 juni 2014 worden uitbetaald. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het dividend in contanten. Aegon heeft het voornemen om het verwateringseffect van het dividend in aandelen op de winst per aandeel tegen te gaan.

De aandeelhouders hebben Robert Dineen en Corien Wortmann-Kool als lid van de Raad van Commissarissen benoemd. Zowel de heer Dineen als mevrouw Wortmann-Kool is benoemd voor een termijn van vier jaar.

Verder hebben de aandeelhouders kennis genomen van het feit dat de derde en laatste termijn van Kees Storm als lid van de Raad van Commissarissen ten einde is gekomen. De heer Storm trad in 2002 als lid toe tot de Raad van Commissarissen. Voorzitter Rob Routs: "We kennen Kees allemaal als de voormalig CEO van Aegon die het internationale karakter van het bedrijf vorm heeft gegeven. Daarna werd Kees een belangrijk lid van onze Raad. Wij zullen zijn kennis en ervaring missen en danken hem voor zijn langdurige toewijding aan Aegon."

De volledige tekst van de besluiten die tijdens de AVA zijn genomen en nadere details over het slotdividend 2013 zijn hier beschikbaar.