Aegon realiseert sterk tweede kwartaal 2014

Beheerd vermogen stijgt voor het eerst tot boven de EUR 500 miljard.

Hoger onderliggend resultaat vóór belastingen door sterke groei van de activiteiten

 • Onderliggend resultaat stijgt met 7% tot EUR 514 miljoen door groei, betere bedrijfsprestaties, hogere aandelenmarkten en ondanks ongunstige sterftecijfers in de VS en schommelingen in de wisselkoersen.
 • ŸVerlies op fair value items van EUR 263 miljoen, voornamelijk door hedging en aanpassingen van onze modellen.
 • ŸNettowinst stijgt met 43% naar EUR 343 miljoen, vooral dankzij hogere beleggingswinsten.
 • ŸRendement op eigen vermogen neemt toe tot 8,8%, of 9,6% exclusief het vereiste kapitaal bij de af te bouwen activiteiten.

Stijging verkopen door uitbreiding van distributienetwerk en productinnovatie

 • Bruto-stortingen nemen met 3% toe tot EUR 13,0 miljard, vooral door pensioenen en variable annuities in de VS. Netto-stortingen stijgen naar een recordhoogte van EUR 6,1 miljard.
 • Verkoop van levensverzekeringen neemt af met 2% tot EUR 511 miljoen. Azië, de VS en Spanje stijgen en het Verenigd Koninkrijk en Nederland dalen.
 • Stijging van 36% in verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen tot EUR 252 miljoen, vooral in de VS.
 • Hogere marges zorgen voor 9% stijging van de marktconforme waarde van de nieuwe productie tot EUR 221 miljoen.

Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk en leggen basis voor dividendŸ

 • Kapitaaloverschot in de holding en solvabiliteitsratio blijven stabiel op respectievelijk
 • EUR 1,7 miljard en 211%.
 • Operationele vrije kasstromen bedragen EUR 370 miljoen. Schommelingen in de markt en eenmalige items hebben een effect van EUR 51 miljoen.
 • Het interim-dividend bedraagt 11 eurocent per aandeel.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"We zijn zeer tevreden met het sterke resultaat van Aegon dat voortbouwt op de positieve ontwikkeling in de afgelopen kwartalen."

"We bieden onze klanten voortdurend vernieuwende producten en we gaan door met de uitbreiding van ons distributienetwerk. Een goed voorbeeld is de uitbreiding naar Portugal van onze succesvolle samenwerking met Banco Santander in Spanje. Ook dit kwartaal kiezen steeds meer klanten voor Aegon. Zij vertrouwen erop dat zij met onze producten en diensten hun financiële toekomst veilig kunnen stellen. Dit vertrouwen leidt er nu voor het eerst toe dat we meer dan 500 miljard euro aan beleggingen beheren voor onze klanten."

"Onze sterke financiële basis wordt onderstreept door onze gezonde kasstromen en kapitaalpositie. Daardoor zijn we in de gelegenheid om het interim-dividend vast te stellen op 11 eurocent per aandeel."


  Kerncijfers tweede kwartaal 2014

Lees het officiële Engelstalige persbericht, waarin ook de resultaten van de landenunits zijn opgenomen.