Resultaat Aegon lager door aanpassing van aannames en modellen

Q3 2014

Q3 2014 kwartaalcijfers| AEX:AGN | NYSE:AEG

Jaarlijkse herziening van aannames leidt tot lager onderliggend resultaat

 • ŸOnderliggend resultaat komt uit op EUR 291 miljoen. Dit is vooral het gevolg van veranderingen in actuariële aannames
 • Verlies op fair value items van EUR 296 miljoen, vooral door het hedgingprogramma en het aanpassen van modellen
 • Nettowinst bedraagt EUR 52 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 5,0%, of 8,5% exclusief het effect van veranderingen in aannames en van herziening modellen

Dubbelcijferige groei onderstreept de kracht van onze onderneming

 • ŸBruto-stortingen nemen met 38% toe tot EUR 15,2 miljard, vooral door vermogensbeheer en variable annuities; netto stortingen stijgen met 20% tot EUR 3,5 miljardŸ
 • Verkoop van levensverzekeringen stijgt 34% tot EUR 552 miljoen, door sterke productie in alle markten
 • Verkopen van ziektekosten- en schadeverzekeringen stijgen met 40% tot EUR 257 miljoen,vooral in de VS
 • Winstgevendheid van de verkopen blijft sterk. Dit ondanks een daling van de marktconforme waarde van de nieuwe productie. Door lagere rente en veranderingen in de productsamenstelling nam deze af tot EUR 192 miljoen
 • Totale beleggingen stijgen tot EUR 538 miljard

Eenmalige effecten beïnvloeden kapitaalpositie en kasstromen

 • ŸKapitaaloverschot in de holding komt uit op EUR 1,5 miljard na uitbetaling van interim dividend
 • Solvabiliteitsratio daalt naar 202%, voornamelijk door veranderingen in de methodiek voor de waardebepaling van Nederlandse hypotheken
 • Operationele vrije kasstromen, exclusief markteffecten en eenmalige items, bedragen EUR 275 miljoen
  Kerncijfers deerde kwartaal 2014

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Lees het officiële Engelstalige persbericht, waarin ook de resultaten van de landenunits zijn opgenomen.