Aegon publiceert Jaarverslag en ‘Review’ over 2014

Aegon N.V. heeft vandaag het jaarverslag over 2014 gepubliceerd en het bijbehorende ‘Form 20-F’ gedeponeerd bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

Voor het vierde opeenvolgende jaar brengt Aegon naast het jaarverslag ook de geïntegreerde 'Review' uit. Daarin wordt een overzicht gegeven van de inspanningen van Aegon op economisch, sociaal en milieugebied en de resultaten daarvan.

De 'Review' bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een interview met bestuursvoorzitter Alex Wynaendts en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Rob Routs, over de omgeving waarin Aegon opereert en de strategie van de onderneming. Daarnaast komen onderwerpen aan de orde als loyaliteit van klanten, werknemersbetrokkenheid, risicomanagement, ondernemingsbestuur en verantwoord beleggen. Het tweede deel neemt de waardeketen van Aegon onder de loep en schetst een gedetailleerd beeld van de waardecreatie voor alle belanghebbenden bij de onderneming.

De 'Review 2014' is opgesteld volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI) G4 en is in lijn met de International Integrated Reporting Council's (IIRC) Reporting Framework alsmede de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) boekhoudkundige standaard.

Een elektronische versie van het Engelstalige jaarverslag 2014, het bijbehorende 'Form 20-F' en de 'Review 2014' zijn beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen hier worden aangevraagd. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waaronder de agenda, zijn vanaf 8 april 2015 beschikbaar.