Aegon rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen in vierde kwartaal 2015

AEX:AGN | NYSE:AEG

Onderliggend resultaat vóór belastingen bedraagt EUR 486 miljoen

 • Onderliggend resultaat beïnvloed door VS
 • Nettowinst stijgt tot EUR 478 miljoen door baten uit terugvorderingen en minder verlies op fair value items
 • Rendement op eigen vermogen van 8,3%

Record verkopen in fee-business

 • Door sterke groei vermogensbeheer stijgen de bruto-stortingen met 63% tot EUR 22,3 miljard; netto-stortingen stijgen tot EUR 2,8 miljard
 • Verkopen nieuwe levensverzekeringen dalen met 16% tot EUR 440 miljoen door afname op alle markten
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgt met 5% naar EUR 238 miljoen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie bedraagt EUR 149 miljoen en wordt beïnvloed door lage rente

Teruggave kapitaal aan aandeelhouders

 • Operationele vrije kasstromen bedragen EUR 377 miljoen, exclusief markteffecten en eenmalige posten
 • Kapitaaloverschot in de holding van EUR 1,4 miljard en bruto-schuldratio van 27%
 • Solvency II ratio per eind 2015 ~160% en verhoging slotdividend 2015 naar EUR 0,13 herbevestigd
 • Programma inkoop eigen aandelen van EUR 400 miljoen op schema; sinds de start voor EUR 101 miljoen ingekocht

 

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"Met de resultaten over het vierde kwartaal sluiten we een jaar af waarin we een record aan verkopen hebben gerealiseerd. En hoewel niet al onze bedrijfsonderdelen aan de verwachting voor het onderliggend resultaat hebben voldaan, hebben we veel van onze strategische doelen bereikt. De sterke groei van ons belegd vermogen, dat voor het eerst in onze geschiedenis de grens van EUR 700 miljard overschreden heeft, is het resultaat van onze strategie om ons te richten op fee-business."

"Ik ben trots op het werk dat onze toegewijde medewerkers doen voor onze 30 miljoen klanten wereldwijd. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, maken we onze organisatie wendbaarder en efficiënter, en versnellen we onze digitale transformatie. Hierbij is het verlagen van de kosten één van onze belangrijkste financiële doelstellingen. We liggen daarbij goed op schema, met name in de VS."

"De recente onrust op de financiële markten, gevoed door onzekerheid over de wereldwijde economische groei, maakt duidelijk in welke uitdagende omgeving wij opereren. Dit onderstreept nog eens het belang van een sterke kapitaalpositie. Die vergroot onze weerbaarheid en stelt ons in staat om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders in de vorm van een verhoging van het slotdividend en de inkoop van eigen aandelen."

"De komende tijd blijven we gericht op de uitvoering van onze strategie zodat we nog meer mensen gedurende hun gehele leven kunnen helpen financiële zekerheid te bereiken, en tegelijkertijd op de lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden bij ons bedrijf."

Aegon Q4 2015 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2014, tenzij anders vermeld.