Aegon publiceert resultaten derde kwartaal 2015

AEX:AGN | NYSE:AEG

Herziening van actuariële aannames beinvloedt het onderliggend resultaat

 • Onderliggend resultaat bedraagt EUR 436 miljoen en is beïnvloed door veranderingen in actuariële aannames
 • Overige lasten van EUR 950 miljoen veroorzaakt door een boekverlies op de verkoop van de Canadese levensverzekeringsactiviteiten en het aanpassen van modellen
 • Nettoverlies van EUR 524 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen is 6,8%, of 8,1% exclusief het effect van veranderingen in aannames

Fee-businesses blijven groeien

 • Aanhoudende groei van pensioenstortingen in de VS, vermogensbeheer en spaargeld in Nederland; bruto-stortingen 27% toegenomen tot 19,4 miljard; netto-stortingen stijgen 20% tot EUR 4,3 miljard
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 435 miljoen, vooral door minder pensioenverkopen in Nederland en het VK
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen bedraagt EUR 230 miljoen
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie van EUR 125 miljoen beïnvloed door lage rente

Solide kapitaalpositie en kasstromen

 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen EUR 350 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,8 miljard en de bruto-schuldratio naar 28,8%
 • Solvency I ratio neemt toe tot 225% door de opbrengsten uit desinvesteringen en eenmalige baten

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"Dit kwartaal zijn Aegon's resultaten beïnvloed door veranderingen in onze aannames, het doorlopende programma om onze modellen te optimaliseren en het boekverlies op de verkoop van onze activiteiten in Canada. Tegelijkertijd bleven de verkopen dit kwartaal sterk, met name bij onze snel groeiende pensioenactiviteiten in de VS en vermogensbeheer.

Wij zijn tevreden dat wij onze positie in één van onze belangrijkste groeisegmenten hebben versterkt. Met de aankoop van Mercer's pensioenadministratie-unit zijn wij een top tien aanbieder in de pensioensector in de VS geworden. Door deze recente strategische ontwikkeling vergroten en verbreden we ons klantenbestand en breiden we ons aanbod van aantrekkelijke fee-based pensioenoplossingen verder uit.

De vooruitgang die we boeken met de voorbereiding op Solvency II geeft ons het vertrouwen dat we goed zijn gepositioneerd om succesvol te kunnen opereren binnen dit nieuwe toezichtskader. We blijven ons inzetten om waarde te creëeren voor onze klanten en aandeelhouders en kijken er naar uit om onze plannen te delen tijdens onze conferentie voor analisten en beleggers in januari."

Aegon Q3 2015 Kerncijfers

*Vanaf Q3 2015 worden de resultaten van modelaanpassingen geboekt onder Overige lasten. Op een vergelijkbare basis zou het onderliggend resultaat voor belastingen in Q3 2014 en over 9M 2014 uitkomen op respectievelijk EUR 373 miljoen en EUR 1.385 miljoen. Het rendement op eigen vermogen in Q3 2014 en over 9M 2014 zou uitkomen op respectievelijk 6,2% en 7,7%. Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van de gerapporteerde cijfers in het derde kwartaal 2014, tenzij anders vermeld.