Aegon publiceert resultaten eerste kwartaal 2015

Q1 2015 Results | AEX:AGN | NYSE:AEG

AEX:AGN | NYSE:AEG

Resultaat negatief beïnvloed door hogere claims bij levensverzekeringen

 • Onderliggend resultaat daalt tot EUR 469 miljoen, waarbij de groei van de fee-based activiteiten en de sterkere Amerikaanse dollar teniet werden gedaan door hogere claims in de VS, meer opzeggingen in Polen en de lage rente
 • Verlies op fair value items van EUR 159 miljoen, vooral door hedging
 • Nettowinst bedraagt EUR 316 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 6,6% en op 7,2% exclusief het kapitaal voor run-off businesses

Beheerd vermogen stijgt naar EUR 638 miljard door sterke toename van netto-stortingen, gunstige marktomstandigheden en valuta-effecten

 • Vermogensbeheer, pensioenproducten in de VS en spaargeld in Nederland stuwen bruto-stortingen (EUR 18,7 miljard) en netto-stortingen (EUR 7,3 miljard) tot recordhoogte
 • Verkoop van levensverzekeringen stijgt met 20% tot EUR 551 miljoen, voornamelijk door hogere verkoop van levensverzekeringen met een spaarelement in de VS en Azië
 • Verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen met 18% gestegen tot EUR 329 miljoen
 • Winstgevende verkoop met een marktconforme waarde van de nieuwe productie van EUR 140 miljoen, ondanks de lage rente

Solide kapitaalpositie en sterke kasstromen

 • Solvency-ratio klimt naar 216%; kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,4 miljard
 • Bruto schuldratio verbetert tot 27,8%, wat resulteert in extra kapitaal flexibiliteit
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten van EUR 339 miljoen

 

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"Aegon heeft dit kwartaal een teleurstellend onderliggend resultaat geboekt, vooral door hogere claims in de VS. We hielden rekening met het reguliere seizoenseffect, maar het aantal claims en ook de hoogte ervan oversteeg onze verwachtingen. De nettowinst was desondanks solide en kwam uit op meer dan EUR 300 miljoen.

De winstgevendheid van onze activiteiten blijft zich – ondanks de aanhoudend lage rente – zeer positief ontwikkelen en de verkoopcijfers zijn tot recordhoogte gestegen. Dit bevestigt dat we het vertrouwen genieten van steeds meer klanten, die door Aegon worden geholpen bij het zekerstellen van hun financiële toekomst.

In dit eerste kwartaal van 2015 hebben we belangrijke stappen gezet bij het uitvoeren van onze strategie en het verder uitbreiden van ons distributienetwerk. Vooruitkijkend naar de rest van dit jaar hebben we er het volste vertrouwen in dat de ingezette koers zal bijdragen aan toekomstige groei."

Aegon Q1 2015 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2014, tenzij anders vermeld.