Aegon verhoogt winstgevendheid en uitkering aan aandeelhouders

Update strategie en financiële doelstellingen voor 2018 gepresenteerd op Analyst & Investor Conference

Nieuwe financiële doelstellingen

 • 10% rendement op eigen vermogen in 2018
 • Operationele kostenbesparing van EUR 200 miljoen per jaar te bereiken in 2018

Teruggave kapitaal aan aandeelhouders mogelijk door solide kapitaalpositie

 • Solvency II ratio eind 2015 van ~160% op basis van goedgekeurde gedeeltelijke interne model
 • Programma voor inkoop eigen aandelen ter waarde van EUR 400 miljoen vandaag gestart
 • 50% van operationele vrije kasstromen na kosten van de holding beschikbaar voor dividend
 • Slotdividend 2015 verhoogd tot EUR 0,13 per aandeel

Strategische prioriteiten

 • Focus op groei fee-based activiteiten en uitbreiding van Asset Management
 • Herstructureren van het Amerikaanse bedrijf tot één geïntegreerde organisatie
 • Onderzoeken van alle opties voor annuïteitenportefeuille in het VK
 • Wijzigingen in financiële verslaggeving om aan te sluiten bij huidige productportefeuille met een geschat negatief effect op het eigen vermogen van EUR 1,3 miljard

CEO Alex Wynaendts, CFO Darryl Button, en het senior management van Aegon geven vandaag tijdens de conferentie voor analisten en beleggers in Londen een toelichting op de plannen om de winstgevendheid te verhogen en kapitaal terug te geven aan aandeelhouders.

"Vandaag kondigen we een aantal belangrijke maatregelen aan om de operationele resultaten van het bedrijf te verbeteren", aldus Alex Wynaendts. "Ik ben verheugd over onze sterke Solvency II kapitaalratio van 160%. Hiermee zitten we aan de bovenkant van de door ons beoogde bandbreedte van 140% tot 170%. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanaf vandaag voor EUR 400 miljoen aan eigen aandelen te gaan inkopen en het dividend over 2015 te verhogen met 9%. Ik heb er vertrouwen in dat we onze doelstelling van 10% rendement op eigen vermogen in 2018 gaan halen door Aegon winstgevend te laten groeien, de kosten te verminderen en kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders".

Financiële doelstellingen

Het rendement op eigen vermogen is voor Aegon één van de belangrijkste prestatie-indicatoren en het management wil aandeelhouders een aantrekkelijk rendement bieden. Met de volgende maatregelen wil Aegon in 2018 een rendement op eigen vermogen bereiken van 10%:

 • Kostenbesparingen van jaarlijks EUR 200 miljoen aan het eind van 2018
 • Aanvullende investeringen van EUR 50 miljoen per jaar, bovenop het huidige niveau, in digitale technologie en kennis ter ondersteuning van verdere organische groei
 • Financiële verslaglegging in lijn brengen met de huidige productportefeuille. Dit betreft met name geactiveerde kosten in het Verenigd Koninkrijk en portefeuilles die door middel van herverzekering worden afgestoten. Deze nieuwe regels worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingevoerd, wat resulteert in een vermindering van het eigen vermogen met EUR 1,3 miljard, en een verhoging van het onderliggend resultaat vóór belastingen in 2016 met circa EUR 20 miljoen

Kapitaal en kasstromen

Aegon's solide kapitaalpositie en kasstromen maken het mogelijk om versneld kapitaal aan aandeelhouders terug te geven. De belangrijkste aankondigingen hierover zijn:

 • Solvency II ratio per 31 december 2015 van ~160% voor de groep. Dit is aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte van 140% - 170%
 • Toestemming van de toezichthouder om het gedeeltelijke interne model te gebruiken voor de berekening van het Solvency II kapitaal
 • Vrije kasstromen van EUR 3,3 miljard na aftrek van de holdingkosten over de periode 2016 - 2018. Aegon Nederland en Aegon UK hervatten naar verwachting in respectievelijk 2016 en 2017 hun dividendbetaling
 • Teruggave kapitaal aan aandeelhouders van ruim EUR 2 miljard in 2016 – 2018:

     - 50% van de vrije kasstromen beschikbaar voor dividend vanaf 2018
     - Inkoop van eigen aandelen ter waarde van EUR 400 miljoen vandaag gestart

 • Voorgesteld slotdividend over 2015 van EUR 0,13 per aandeel. Het totale dividend over 2015 komt daarmee op EUR 0,25, oftewel een stijging van 9% ten opzichte van het dividend over 2014

Uitvoering van de strategie

Aegon heeft voor de komende jaren een strategische agenda met de volgende maatregelen:

 • Benutten van onze toonaangevende positie als aanbieder van duizenden collectieve pensioencontracten en deze omzetten in miljoenen individuele klantrelaties
 • Doorgaan met investeren in digitale technologie zodat we onze klanten relevante informatie, begeleiding en advies kunnen bieden
 • Herstructureren van het Amerikaanse bedrijf tot één geïntegreerde organisatie om relatie met klant te versterken
 • Implementeren van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk: onderzoeken van alle opties voor de annuïteitenportefeuille en focus op de succesvolle groei van het platform
 • Uitbreiden van de Management Board met de Chief Technology Officer, de CEO van Aegon Asset Management, de Global HR Director en de General Counsel. Deze zijn verantwoordelijk voor de belangrijke strategische prioriteiten.

Details programma voor inkoop eigen aandelen

Aegon koopt in 2016 ter waarde van EUR 400 miljoen aan eigen aandelen in, waarvan het eerste deel ter waarde van EUR 200 miljoen wordt gekocht voor 31 maart 2016. Met deze inkoop van eigen aandelen wil Aegon het verwateringseffect uit 2013, toen de preferente aandelen zijn teruggekocht, teniet doen. De inkoop start vandaag 13 januari 2016. Op de aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2016 zal worden voorgesteld om de ingekochte eigen aandelen in te trekken. De aandelen worden ingekocht op of onder de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs. Aegon geeft wekelijks een update van de transacties op aegon.com/sharebuyback