Aegon boekt hoger resultaat en betere verkoopcijfers in 4e kwartaal 2014

Voorstel tot verhoging slotdividend naar EUR 0,12 per aandeel

AEX:AGN | NYSE:AEG

Aanhoudend sterk bedrijfsresultaat

 • Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 562 miljoen, vooral door de groei van de bedrijfsactiviteiten (EUR 37 miljoen), een vrijgevallen voorziening als gevolg van gewijzigde pensioenwetgeving voor personeel in Nederland (EUR 45 miljoen) en de sterkere dollarkoers (EUR 25 miljoen).
 • Verlies op fair value items van EUR 132 miljoen, vooral als gevolg van hedgingprogramma's en alternatieve beleggingen.
 • Nettowinst stijgt sterk naar EUR 399 miljoen, mede door hogere gerealiseerde winsten op beleggingen.
 • Rendement op eigen vermogen komt uit op 9,7%, respectievelijk 10,5% exclusief het kapitaal voor run-off businesses in de Verenigde Staten.

Sterke stijging verkoopcijfers in belangrijke markten; beheerd vermogen blijft groeien

 • Bruto-stortingen nemen met 29% toe tot EUR 13,7 miljard, vooral door vermogensbeheer, (exclusief stable value producten).
 • Verkoop van levensverzekeringen met 9% gestegen tot EUR 523 miljoen, vooral door goede cijfers in de Verenigde Staten en Azië.
 • Verkopen van aanvullende ziektekosten- en schadeverzekeringen stijgen met 14% tot EUR 226 miljoen, vooral in de Verenigde Staten.
 • Winstgevendheid van de verkopen blijft hoog, ondanks de lage renteniveaus. De marktconforme waarde van nieuwe productie (MCVNB) bedraagt EUR 196 miljoen.

Doelen verhouding vreemd/totaalvermogen en rentedekkingsfactor bereikt na schuldreductie

 • Verhouding vreemd/totaalvermogen verbetert tot 28,7% en rentedekkingsfactor stijgt naar 6,5 keer.
 • Solvabiliteitsratio van 208%; kapitaaloverschot van de holding bedraagt EUR 1,2 miljard na schuldreductie.
 • Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige items bedragen EUR 338 miljoen.

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"Met goede resultaten in het vierde kwartaal sluit Aegon een sterk jaar af ondanks de uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en volatiliteit op de financiële markten. De hogere verkoopcijfers en het goede resultaat in het vierde kwartaal bevestigen de kracht van onze onderneming en het vertrouwen dat klanten hebben in Aegon."

"We werken hard aan optimalisatie van de portefeuille met bedrijfsactiviteiten, één van onze belangrijkste strategische doelstellingen. Dat blijkt uit de aangekondigde verkoop van onze activiteiten in Canada en van ons belang in het Franse La Mondiale Participations. Tegelijkertijd blijven we investeren in toekomstige groei. Onlangs hebben we een samenwerkingsverband aangekondigd op het gebied van vermogensbeheer met La Banque Postale in Frankrijk en ook is er een distributieovereenkomst gesloten met BANCOOB in Brazilië."

"Aegon is goed gepositioneerd om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar financiële producten en diensten door zowel bestaande als toekomstige klanten. Bovendien blijven we ons inspannen om ook op lange termijn waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Daarom ben ik tevreden dat wij op basis van onze sterke kapitaalpositie en gezonde kasstromen een verhoging van het slotdividend naar 12 eurocent per aandeel kunnen aankondigen."