Samenvatting Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De AVA* van Aegon N.V. heeft op 20 mei 2015 ingestemd met alle agendapunten, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 en de herbenoeming van Aegon’s bestuursvoorzitter (CEO) Alex Wynaendts.

De aandeelhouders hebben het slotdividend over 2014 van EUR 0,12 per gewoon aandeel goedgekeurd. Daarmee komt het totale dividend over 2014 uit op EUR 0,23 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde zijn als de waarde van het dividend in contanten. Aegon heeft het voornemen om het verwateringseffect van het dividend in aandelen tot een minimum te beperken.

De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van Aegon aan de beurs van Amsterdam (Euronext) tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 8 juni tot en met 12 juni 2015. Het dividend wordt op vrijdag 19 juni uitbetaald.

Alex Wynaendts (1960) is tijdens de AVA herbenoemd als bestuursvoorzitter van Aegon. Het wordt zijn derde opeenvolgende vierjarige termijn. "Ik voel me vereerd met deze herbenoeming," zegt Alex Wynaendts. "De komende jaren gaan we door met de transformatie naar een volledig klantgericht bedrijf, dat alle belanghebbenden in gelijke mate bedient."

Ben Noteboom, voormalig CEO van Randstad Holding, werd door de aandeelhouders benoemd in de Raad van Commissarissen. Leo van Wijk, die met drie periodes van vier jaar de maximale zittingstermijn heeft bereikt, verlaat de Raad van Commissarissen. "We bedanken Leo van Wijk voor zijn buitengewone bijdrage en het delen van zijn kennis in de afgelopen twaalf jaar. Daarnaast verwelkomen wij Ben Noteboom bij het bedrijf en wensen we hem veel succes in zijn nieuwe positie," zegt Rob Routs, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Alle details van de besluiten die tijdens de AVA zijn genomen, worden hier gepubliceerd.

 


*Algemene Vergadering van Aandeelhouders