Aegon geeft update over verkoop Britse lijfrenteportefeuille

In het tweede kwartaal van 2016 heeft Aegon de verkoop aangekondigd van zijn lijfrenteportefeuille in het Verenigd Koninkrijk met een waarde van GBP 9 miljard via twee transacties, namelijk aan Rothesay Life en Legal & General.

Aegon bevestigt vandaag dat de transacties verlopen zoals gepland en dat de markt- en verzekeringsrisico's aan deze twee partijen zijn overgedragen.

In lijn met de schattingen die Aegon eerder bekend heeft gemaakt, leidt de verkoop tot een vrijval van GBP 500 miljoen aan kapitaal zodra de twee transacties definitief zijn geworden door de overdrachten van het juridisch eigendom (Part VII transfers). Deze overdrachten worden naar verwachting in de eerste helft van 2017 afgerond.

Solvency II

De transacties met Rothesay Life en met Legal & General droegen ieder 15%-punt bij aan de Solvency II ratio van Aegon UK, gebaseerd op de kapitaalposities per einde 2015 respectievelijk per 31 maart 2016. Terwijl het absolute bedrag van de vrijval van kapitaal gelijk blijft, bedraagt het relatieve gecombineerde effect op de Solvency II ratio in het tweede kwartaal ~20%-punt, vooral als gevolg van kapitaaleisen die door marktomstandigheden zijn toegenomen.

Tijdens het finaliseren van de overeenkomsten en het afsluiten van het kwartaal heeft Aegon het IFRS-boekverlies op deze transacties naar boven bijgesteld. In de resultaten over het tweede kwartaal van 2016 zal Aegon een boekverlies na belastingen nemen van GBP 481 miljoen (EUR 618 miljoen) in plaats van de eerder aangegeven GBP 245 miljoen (EUR 315 miljoen).

Dit boekverlies wordt naar verwachting gedeeltelijk goedgemaakt door het vrijvallen van de kostenreserves op de lijfrenteportefeuille van GBP 70 miljoen (EUR 82 miljoen) - na belastingen - en na de afronding van de Part VII transfers. Aegon verwacht bovendien de winst te realiseren op de nog te verkopen beleggingen die waren gerelateerd aan de lijfrenteportefeuille. De nog niet gerealiseerde beleggingswinst hierop bedroeg op 31 mei 2016 GBP 50 miljoen (EUR 59 miljoen) na belastingen..

De verzekeringssector gaat momenteel door onzekere tijden met ongekend lage rentetarieven en volatiele financiƫle markten. De verkoop van de Britse lijfrenteportefeuille betekent een aanzienlijke beperking van de blootstelling aan deze marktrisico's.

Op 11 augustus 2016 om 07.30 uur maakt Aegon de resultaten over het tweede kwartaal van 2016 bekend.