Aegon koopt aandelen in om verwatering door interim stock dividend 2016 tegen te gaan

Aegon koopt 30.765.224 gewone aandelen in om het verwateringseffect tegen te gaan van het in aandelen uitgekeerde interim-dividend 2016.

De ingekochte aandelen worden aangehouden en worden ingezet voor toekomstig dividend in aandelen.

Aegon heeft een derde partij ingeschakeld om de inkoop van de eigen aandelen uit te voeren. De transacties starten op 3 oktober 2016 en worden naar verwachting vóór of op 11 november 2016 afgerond.

De gewone aandelen worden ingekocht tegen maximaal de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs.

Aegon geeft wekelijks een update van de transacties op aegon.com/sharebuyback.