Aegon publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

Aegon N.V. heeft de agenda gepubliceerd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 20 mei 2016.

De agenda bevat onder meer voorstellen tot vaststelling van de Jaarrekening 2015, het intrekken van de ingekochte aandelen in het kader van het aandelen inkoopprogramma ter waarde van EUR 400 miljoen en de goedkeuring van het slotdividend over 2015 van
EUR 0,13 per aandeel. Het totale dividend over 2015 bedraagt hiermee EUR 0,25 per aandeel.

Daarnaast bevat de agenda het voorstel de heren R.J. (Rob) Routs, B. (Ben) van der Veer en D.P.M. (Dirk) Verbeek te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De herbenoemingen gelden voor een termijn van vier jaar vanaf 20 mei 2016.

Rob Routs is in 2008 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en is in 2010 voorzitter geworden. Hij is tevens voorzitter van de Nomination & Governance Committee en lid van de Remuneration Committee. De nominatie voor een derde termijn van vier jaar van Rob Routs is gebaseerd op de constructieve en effectieve manier waarop hij zijn rol als voorzitter van de Raad vervult.

Ben van der Veer is op 1 oktober 2008 benoemd. Hij is voorzitter van de Audit Committee en lid van de Nomination & Governance Committee.

Dirk Verbeek is in 2008 benoemd. Hij is lid van de Audit Committee, de Risk Committee en de Nomination & Governance Committee.

Related documents

Full version (English)
Printversie (Dutch)

Related links

Visit our 2016 AGM page for the agenda, registration, voting by power of attorney, diary reminders and more.

2016 AGM Information>

Contact

Investor Relations
Media Relations