Volatiele financiële markten beïnvloeden Q1 2016 resultaten Aegon

AEX:AGN | NYSE:AEG

Onderliggend resultaat vóór belastingen beïnvloed door gemiddeld lagere aandelenmarkten

  • Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 462 miljoen; de lagere resultaten in Amerika door eenmalige items en gemiddeld lagere aandelenmarkten gedurende het kwartaal, worden meer dan goedgemaakt door de resultaten in Europa
  • Nettowinst daalt tot EUR 143 miljoen; door het rendement op alternatieve beleggingen en hedges is er een verlies op fair value items van EUR 358 miljoen
  • Rendement op eigen vermogen van 7,3%

  Opnieuw sterke verkopen in fee-based activiteiten

   • De verkoop van pensioenen in de VS en producten voor vermogensbeheer blijft sterk en leidt tot EUR 30 miljard aan bruto-stortingen; netto-stortingen bedragen EUR 7,6 miljard
   • Nieuwe verkopen levensverzekeringen nemen met 11% af tot EUR 266 miljoen door lagere verkopen in Azië en Polen
   • Verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 15% tot EUR 286 miljoen, vooral door daling in de VS
   • Marktconforme waarde van nieuwe productie daalt tot EUR 133 miljoen door lagere verkopen levensverzekeringen en lagere rente

   Marktontwikkelingen en teruggave van kapitaal aan aandeelhouders weerspiegeld in kapitaalpositie

     •   Solvency II ratio neemt af tot ~155% op pro-forma basis: de kapitaalgroei en het effect van de herverzekering van de lijfrenteportefeuille in het VK werden tenietgedaan door negatieve marktontwikkelingen, het voorgenomen slotdividend over 2015 en de inkoop van eigen aandelen
     • Kapitaalgroei in de business units bedraagt EUR 0,3 miljard, exclusief de invloed van financiële markten en eenmalige items
     • Cash buffer in de holding bedraagt EUR 1,0 miljard en de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 28,7%
     • Vereniging Aegon neemt voor EUR 58 miljoen deel aan het aandelen inkoopprogramma van EUR 400 miljoen

       

      Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

      "De volatiele financiële markten hebben hun invloed gehad op de resultaten van Aegon over het eerste kwartaal en op onze kapitaalpositie."

      "Onze Solvency II ratio blijft ruim binnen de door ons beoogde bandbreedte en weerspiegelt de gevolgen van de inkoop van eigen aandelen en de uitbetaling van het voorgenomen slotdividend"

      "We hebben opnieuw belangrijke stappen gezet in het behalen van onze strategische doelen."

      "In het VK hebben we dit kwartaal de verkoop van twee derde van onze lijfrenteportefeuille en de aankoop van het platform van BlackRock voor beschikbare premieproducten aangekondigd."

      "Door deze transacties kunnen we ons nu volledig concentreren op ons snelgroeiende platform en bedienen we meer dan twee miljoen klanten in het VK."

      "Door de transformatie van ons bedrijf willen we steeds meer een kostenbewuste organisatie worden.

      "Tegelijkertijd vergroten we ons klantenbestand in al onze markten met als resultaat een groeiend aantal stortingen, vooral in onze fee-based pensioenproducten en in ons vermogensbeheer."

      Kerncijfers

      Aegon Q1 2016 Kerncijfers

      Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, tenzij anders vermeld.