Aegon behoudt solide kapitaalratio ondanks volatiele markten in Q2 2016

AEX:AGN | NYSE:AEG

Onderliggend resultaat negatief beïnvloed door hogere claims; netto-verlies door verkoop lijfrentes VK

  • Onderliggend resultaat van EUR 435 miljoen; de hogere resultaten in Europa zijn meer dan tenietgedaan door de resultaten in Amerika, die beïnvloed werden door hogere claims, de lage rentestand en een lager resultaat op variabele annuïteiten
  • Verlies op fair value items van EUR 378 miljoen, vooral door het effect van de lage rente op hedging programma's
  • Nettoverlies van EUR 385 miljoen als gevolg van een boekverlies op de verkoop van de lijfrenteportefeuille in het VK en fair value items
  • Rendement op eigen vermogen van 6,8%

  Aanhoudend sterke verkopen in fee-based activiteiten; verkoop van levensverzekeringen gedaald door blijvende focus op winstgevendheid

   • Pensioenen in de VS, vermogensbeheer en spaardeposito's in Nederland zorgen voor hoge bruto-stortingen van EUR 23 miljard; netto-stortingen bedragen EUR 1,2 miljard
   • Nieuwe verkopen levensverzekeringen nemen met 11% af tot EUR 244 miljoen door de focus op winstgevendheid
   • Verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 9% tot EUR 226 miljoen, vooral door lagere productie in de VS
   • Marktconforme waarde van nieuwe productie daalt tot EUR 100 miljoen door lagere verkopen van levensverzekeringen en lagere rente

   Kapitaalpositie blijft sterk door managementmaatregelen; interim-dividend verhoogd met 8%

   • Solvency II ratio neemt toe tot ~158%; kapitaalgroei en management maatregelen, waaronder de verkoop van de lijfrenteportefeuille in het VK, maken het effect van ongunstige marktontwikkelingen meer dan goed
   • EUR 0,9 miljard aan kapitaal gegenereerd; exclusief marktontwikkelingen en eenmalige posten is dit EUR 0,3 miljard
   • Kapitaaloverschot in de holding stijgt tot EUR 1,1 miljard. Het nettodividend van de business units maakte de teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders en de kosten van de holding meer dan goed
   • Bruto-schuldratio stijgt tot 29,6% door teruggave van kapitaal aan de aandeelhouders en het nettoverlies
   • Interimdividend stijgt 8% tot EUR 0,13 per aandeel; de intentie is om het verwateringseffect van het dividend in aandelen te neutraliseren

   Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

   "Hoewel ik tevreden ben met de ontwikkeling van onze kapitaalpositie, voldoen de resultaten in het tweede kwartaal niet aan onze verwachtingen. De winst is beïnvloed door de uitzonderlijk lage rente, hogere claims bij onze levens- en aanvullende zorgverzekeringen in de VS en het boekverlies op de verkoop van onze lijfrenteportefeuille in het VK. Om ons resultaat te verbeteren nemen we verdere maatregelen, zoals het versnellen van ons kostenbesparingsprogramma dat op dit moment wordt uitgevoerd.

   Management maatregelen in het tweede kwartaal hebben de kapitaalpositie van Aegon verbeterd, met name in Nederland waar de solvabiliteit aanzienlijk is versterkt. Deze maatregelen, waaronder de verkoop van de lijfrenteportefeuille in het VK, waren de juiste strategische en financiële keuzes voor ons bedrijf.

   Wij zijn tevreden met de toename van de stortingen, die laten zien dat we goed gepositioneerd zijn en aantrekkelijke producten aanbieden aan ons groeiende aantal klanten. De aankoop van BlackRock's platform voor beschikbare premie producten en de vandaag aangekondigde overname van Cofunds maken ons marktleider in de snel groeiende markt voor digitale platforms in het VK.

   Met onze aanhoudend sterke balans en in het licht van onze ambitie om aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden, verhogen wij ons interimdividend tot 13 eurocent per aandeel."

   Kerncijfers

   Aegon Kwartaal 2 Kerncijfers

   Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het tweede kwartaal 2015, tenzij anders vermeld.