Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt in met alle agendapunten

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V. heeft op 20 mei 2016 ingestemd met alle agendapunten, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015.

Aandeelhouders hebben het voorstel goedgekeurd om alle aandelen, die tijdens het aandelen inkoopprogramma van EUR 400 miljoen zijn ingekocht, in te trekken. Tevens hebben de aandeelhouders het slotdividend over 2015 van EUR 0,13 per gewoon aandeel goedgekeurd. Daarmee komt het totale dividend over 2015 uit op EUR 0,25 per aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen uitgekeerd.

De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van Aegon aan de beurs van Amsterdam (Euronext) tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 13 juni tot en met 17 juni 2016. De waarde van het dividend in aandelen wordt op 22 juni 2016 bekend gemaakt en het dividend wordt per vrijdag 24 juni 2016 betaalbaar gesteld. De waarde van het dividend in gewone aandelen is ongeveer hetzelfde als de waarde van het dividend in contanten.

Verder hebben aandeelhouders de herbenoeming van de heren R.J. (Rob) Routs, B. (Ben) van der Veer en D.P.M. (Dirk) Verbeek als lid van de Raad van Commissarissen goedgekeurd voor een termijn van vier jaar vanaf 20 mei 2016.

Aandeelhouders hebben kennisgenomen van het feit dat de derde en laatste termijn van Irving Bailey II is afgerond. Irving Bailey maakte sinds 2004 deel uit van de Raad van Commissarissen van Aegon. "Irv is een belangrijk lid en vice-voorzitter van de Raad geweest. Zijn kennis en expertise worden gemist. We bedanken Irv voor zijn betrokkenheid bij Aegon," zegt Rob Routs, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Alle details van de besluiten die tijdens de AVA zijn genomen, worden gepubliceerd op aegon.com.