Aegon verkoopt merendeel Britse lijfrenteportefeuille aan Rothesay Life

Aegon verkoopt tweederde van zijn Britse lijfrenteportefeuille aan Rothesay Life. Deze transactie sluit aan bij Aegon’s ambitie om kapitaal vrij te maken uit niet-kernactiviteiten.

In de overeenkomst is vastgelegd dat Aegon GBP 6 miljard aan verplichtingen herverzekert bij Rothesay, gevolgd door de overdracht van het juridische eigendom door middel van een zogenaamde 'Part VII transfer'. De pro forma Solvency II positie van Aegon UK per eind 2015 verbetert naar schatting tot ~155% na herverzekeringstransactie en ~165% na de 'Part VII transfer'. Voor het resterende deel van deze portefeuille onderzoekt Aegon ook de verkoopopties.

"Ik ben erg tevreden met de overeenkomst met Rothesay Life", aldus Aegon CEO Alex Wynaendts. "Dit is een belangrijke stap naar de volledige verkoop van onze Britse lijfrenteportefeuille, waardoor we ons nog beter kunnen richten op ons snelgroeiende platform in het Verenigd Koninkrijk. We zijn ervan overtuigd dat deze transactie ook in het belang is van onze klanten met een lijfrente. Rothesay Life is namelijk een gerespecteerde aanbieder met een gevestigde reputatie in de lijfrentemarkt in het Verenigd Koninkrijk."

Aegon verkoopt sinds 2010 niet meer actief lijfrentes op de Britse markt. Door de verkoop van het merendeel van de lijfrenteportefeuille, kan Aegon zich richten op zijn platform dat klanten mogelijkheden biedt om tijdens hun werkzame leven te sparen en een inkomen na pensionering te regelen met hulp van een adviseur of direct on-line.

Het voordeel van de overgangsmaatregelen voor het Solvency II eigen vermogen van Aegon UK wordt door de transactie van de lijfrenteportefeuille beperkt. Als de transactie volledig is afgerond, is Aegon van plan om in lijn met zijn kapitaalbeleid voor dochterbedrijven het kapitaaloverschot naar de holding te laten stromen.

Door de transactie verminderen de operationele vrije kasstromen uit het Britse bedrijf naar verwachting met circa GBP 35 miljoen (EUR 43 miljoen). Naar verwachting neemt het onderliggend resultaat vóór belastingen af met circa GBP 20 miljoen (EUR 25 miljoen). De herverzekeringstransactie resulteert in een verlies van circa GBP 30 miljoen (EUR 37 miljoen). In het tweede kwartaal 2016 wordt dit gerapporteerd onder overige kosten.