Aegon boekt fors hogere nettowinst in eerste kwartaal 2017

1Q 2017 Resultaten | AEX:AGN | NYSE:AEG

Aegon CEO, Alex Wynaendts

Onderliggend resultaat 6% hoger door kostenbesparingen in VS en toenemende inkomsten uit fees

 • Onderliggend resultaat van EUR 488 miljoen laat het effect zien van kostenbesparingen in de VS, hogere inkomsten uit fees door gunstige aandelenmarkten en nadelige seizoensafhankelijke sterftecijfers
 • Fair value items EUR 53 miljoen negatief door een verlies op hedges ter bescherming van de kapitaalpositie
 • Nettowinst stijgt sterk tot EUR 378 miljoen, hoofdzakelijk door verbeterde fair value items ten opzichte van vorig jaar
 • Rendement op eigen vermogen bedraagt 7,2%

Aanhoudend goede verkopen en verbeterde marges

 • Beheerd vermogen komt uit op record van EUR 847 miljard door de aankoop van Cofunds en gunstige markten
 • Bruto-stortingen stijgen 13% tot EUR 34 miljard door de consolidatie van Cofunds in de resultaten; netto-uitstroom van EUR 6,0 miljard door een verlies van een vermogensbeheercontract gerelateerd aan de eerdere verkoop van Guardian
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 8% tot EUR 246 miljoen doordat lagere verkopen in de VS en Nederland slechts deels zijn goedgemaakt door hogere verkopen in Azië
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgt met 5% tot EUR 300 miljoen door de verkoop van meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Nederland
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt 30% tot EUR 172 miljoen als gevolg van hogere rente

Solvency II ratio stabiel op 157%

 • Solvency II ratio onveranderd op een geschatte 157%. De aankoop van Cofunds en het dividend over 2016 worden volledig gecompenseerd door het gegenereerde kapitaal
 • Gegenereerd kapitaal is EUR 0,5 miljard, inclusief gunstige marktinvloeden en eenmalige items van EUR 0,2 miljard
 • Kapitaaloverschot in de holding daalt met EUR 0,1 miljard tot EUR 1,4 miljard door financierings- en operationele kosten
 • Bruto-schuldratio verbetert met 40 basispunten tot 29,4% als gevolg van ingehouden winsten

 


 

Toelichting van Alex Wynaendts,
voorzitter Raad van Bestuur

 

"Wij hebben dit kwartaal goede resultaten laten zien door ons ambitieuze kostenbesparingsprogramma en de toegenomen bijdrage van onze groeiende fee business.

De Solvency II ratio voor de groep is stabiel gebleven op 157%.Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we onze kapitaalbuffer in Nederland verder moeten verstevigen. We blijven ons inzetten voor een solide solvabiliteit van onze Nederlandse activiteiten door het risicoprofiel te verbeteren, de activiteiten te optimaliseren en kapitaalondersteuning vanuit de holding. Bij de bekendmaking van de resultaten over het tweede kwartaal 2017 geven wij een uitgebreide update over de Nederlandse kapitaalpositie en de voortgang van de management maatregelen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de acties die we nemen onze strategie succesvol kunnen uitvoeren en de groei in al onze bedrijven kunnen versnellen door de overgang naar nieuwe verdienmodellen. De herpositionering van onze activiteiten in het VK - zoals dit kwartaal blijkt uit de gestegen resultaten, stortingen en beheerd vermogen - is een uitstekend voorbeeld hoe wij ons bedrijf aan het veranderen zijn en tegelijkertijd waarde creëren voor onze aandeelhouders."

 


 

Kerncijfers

Aegon Kwartaal 1 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, tenzij anders vermeld.