Aegon rapporteert sterke stijging van resultaat en kapitaalratio in derde kwartaal 2017

3Q 2017 Resultaten | AEX:AGN | NYSE:AEG

Aegon CEO, Alex Wynaendts

Nettowinst 31% hoger door VS

 • Onderliggend resultaat stijgt met 20% tot EUR 556 miljoen door lagere claims, hogere opbrengsten uit fee business door gunstige aandelenmarkten en lagere kosten in de VS
  ● Winst uit fair value items van EUR 159 miljoen door positieve herwaardering van vastgoed en winsten op risicoafdekking in de VS
  ● Last van EUR 198 miljoen door aannamewijzigingen en modelaanpassingen is veroorzaakt door de omzetting van het grootste deel van een levensverzekeringsportefeuille in de VS naar een nieuw model
  ● Hoger onderliggend resultaat, fair value items en gerealiseerde winsten op beleggingen stuwen nettowinst naar EUR 469 miljoen
  ● Rendement op eigen vermogen voor het kwartaal stijgt naar 8,9%

Record brutostortingen door fee business; uitstroom door contractbeëindigingen in Mercer-portefeuille

 • Brutostortingen stijgen met 65% tot EUR 41 miljard door uitzonderlijk sterke stortingen in vermogensbeheer en op het platform in het VK; netto-uitstroom van EUR 0,6 miljard door contractbeëindigingen in de van Mercer overgenomen pensioenportefeuille
  ● Verkoop nieuwe levensverzekeringen daalt met 8% naar EUR 202 miljoen vanwege lagere verkopen in de VS en het stoppen met de verkoop van lijfrentes in het VK
  ● Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 17% naar EUR 180 miljoen door lagere verkopen in de VS
  ● Marktconforme waarde van nieuwe productie stijgt met 75% tot EUR 121 miljoen dankzij maatregelen van het management

Sterke toename van Solvency II ratio naar 195%

 • Solvency II ratio stijgt met 10 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal naar 195%. Kapitaalgeneratie en bijdrage door verkoop van de annuïteitenportefeuille in het VK hebben het interimdividend van 2017 meer dan goedgemaakt
 • Kapitaalgeneratie van EUR 809 miljoen inclusief gunstige markteffecten en eenmalige posten van EUR 485 miljoen
 • Kapitaaloverschot in de holding daalt tijdelijk tot EUR 0,9 miljard door de kapitaalinjectie in het Nederlandse bedrijf
 • Brutoschuldratio verbetert in vergelijking met het vorige kwartaal met 20 basispunten tot 29,2% als gevolg van ingehouden winsten

 

Toelichting van Alex Wynaendts,
voorzitter Raad van Bestuur

 

"Ik ben zeer tevreden met ons onderliggend resultaat dat voor het vijfde opeenvolgende kwartaal is gestegen. Dit positieve resultaat werd behaald door groei in onze bedrijfsonderdelen, door kostenreducties en managementmaatregelen die we hebben genomen om het rendement te verbeteren. We rapporteren ook een sterke nettowinst, ondanks een last vanwege gewijzigde aannames en modelaanpassingen. Deze last is vooral veroorzaakt door de afronding van de omzetting van het grootste deel van een levensverzekeringsportefeuille in de VS naar een nieuw, dynamischer model. Met deze stap ronden we de eerste fase af van het modelverbeterings- en validatieprogramma dat in 2014 startte voor alle modellen met een grote impact.

Onze sterke kapitaalpositie is een hoogtepunt dit kwartaal, met een duidelijke stijging van de Solvency II ratio van de groep tot 195%. De ratio bevindt zich nu in het bovenste deel van de door ons beoogde bandbreedte. Dit stelt ons in staat om vanuit een sterke positie te werken en ondersteunt onze doelstelling om EUR 2,1 miljard terug te geven aan aandeelhouders in de periode van 2016 tot 2018.

De recordstortingen door onze klanten in dit kwartaal zijn toe te schrijven aan onze belangrijkste groeimarkten, zoals vermogensbeheer en onze digitale platforms. Door in te spelen op de steeds veranderende behoeften van onze klanten worden we een relevantere aanbieder in alle fases van hun leven. Hiermee zijn we goed gepositioneerd voor aanhoudende groei en dit geeft me het vertrouwen dat we de juiste stappen zetten om onze ambities waar te maken."


 

Kerncijfers

Aegon Kwartaal 3 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het derde kwartaal 2016, tenzij anders vermeld.