Aegon boekt sterke nettowinst in vierde kwartaal 2016

AEX:AGN | NYSE:AEG

 Onderliggend resultaat sterk verbeterd door activiteiten in Amerika

 • Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 554 miljoen door succesvolle kostenbeheersing, lagere claims en hogere rente
 • De jaarlijkse kostenbesparingen bedragen EUR 110 miljoen en komen aanzienlijk hoger uit dan het doel voor 2016
 • Fair value items resulteren in een verlies van EUR 13 miljoen doordat voordelen van hogere credit spreads en hogere rente in Nederland zijn tenietgedaan door verliezen in de VS als gevolg van marktvolatiliteit
 • Nettowinst bedraagt EUR 470 miljoen door sterk onderliggend resultaat en eenmalige belastingvoordelen
 • Rendement op eigen vermogen stijgt naar 10,5%, of 9,1% exclusief eenmalige belastingvoordelen

Aanhoudend sterke bruto-stortingen; netto-uitstroom voornamelijk uit activiteiten met lage marges

 • Bruto-stortingen van EUR 23 miljard; netto-uitstroom van EUR 3,5 miljard door uitstroom van kapitaal uit Chinese geldmarktfondsen en verwachte contractbeëindigingen in de van Mercer overgenomen portefeuille
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 240 miljoen, deels doordat meer klanten in Nederland overstappen op producten op basis van een vergoeding (fee)
 • Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 5% naar EUR 225 miljoen door productbeëindigingen in de VS
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie bedraagt EUR 118 miljoen door het voordeel van hogere rente

Solvency II ratio verbetert door marktontwikkelingen

 • Solvency II ratio neemt toe tot een geschatte 159% door gunstige ontwikkeling spreads en hogere rente
 • EUR 0,3 miljard aan kapitaal gegenereerd, exclusief marktontwikkelingen en eenmalige items van EUR 0,3 miljard
 • Het huidige verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen is 75% en wordt voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 opnieuw beoordeeld
 • Kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,5 miljard en de bruto schuldratio naar 29,9% als gevolg van de uitgifte van niet-achtergestelde schuld
 • Slotdividend 2016 is vastgesteld op EUR 0,13 per aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur

"We hebben in 2016 veel vooruitgang geboekt met de uitvoering van onze strategie door groei van onze activiteiten , aanzienlijke kostenbesparingen en verhoging van ons rendement. Tegelijkertijd blijven we investeren in onze digitale transformatie en verbeteren we de klantervaring.

Ik ben vooral tevreden dat we het jaar afsluiten met sterke vierde kwartaalresultaten. De resultaten zijn gestegen als gevolg van succesvolle kostenbesparingen, lagere claims en groei van onze fee-based activiteiten.

Onze kapitaalpositie op groepsniveau is het hele jaar door stabiel gebleven ondanks aanzienlijke volatiliteit op de financiële markten, politieke onzekerheid en veranderingen in de regelgeving. In lijn met onze doelstelling om kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders, maken we vandaag een slotdividend van 13 cent per aandeel bekend. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met de maatregelen die wij als managementteam nemen, onze beloftes aan alle belanghebbenden bij ons bedrijf zullen waarmaken."

Kerncijfers

Aegon Kwartaal 4 Kerncijfers

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2015, tenzij anders vermeld.